Ben Kimim

 
 
 

BRİTANYA SAVAŞI

(10 TEMMUZ - 31 EKİM 1940)

 
 

1. GİRİŞ:

İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Hava Kuvvetleri'nin (Luftwaffe) İngiltere'ye karşı düzenlemiş olduğu ve 10 Temmuz 1940 - 31 Ekim 1940 tarihleri arasında yapılan hava harekatı Britanya Savaşı (Battle of Britain) olarak bilinir. Üç ay ve üç hafta süren bu savaş hem İngiliz hem de Alman Hava Kuvvetleri için yoğun bir çatışma ortamında devam etmiştir.

Britanya Savaşı İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Hava Kuvvetleri tarafından yürütülen ilk ve büyük hava harekatıdır. Bu harekatta Alman Hava Kuvvetleri'nin amacı, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) üstünlük sağlayarak etkisiz hale getirmek ve İngiltere'nin istila edilmesine ortam hazırlamaktı.

2. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN NEDENLERİ:

Büyük Savaş olarak adlandırılan ve Avrupa merkezli 28 Temmuz 1914 - 11 Kasım 1918 tarihleri arasında yapılan Birinci Dünya Savaşı Almanya'nın yenilmesiyle sonuçlanmıştı. Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan ve 28 Haziran 1919'da imzalanmış, 15 bölüm, 440 maddeyi içeren Versay (Versailles) Barış Antlaşması ile Almanya topraklarının bir kısmını kaybetmiş, silahlı kuvvetlerinde zorunlu askerlik kaldırılmış, özellikle hava kuvvetlerine sınırlamalar getirilmesi gibi ağır şartları kabul etmek zorunda kalmıştı.

Versay Antlaşması'nın getirmiş olduğu ağır yaptırımlar Alman halkı üzerinde olumsuz etki yapmıştı. Bu nedenle ekonomik nedenlerle de zor durumda olan Almanlar bu durumdan kurtulmak için bir çıkış yolu aramaktaydı. Bu ortamda seçimlere giren Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi 5 Mart 1933'de oyların %43,9'unu almıştı.

Sonraki yıllarda Almanya Versay Antlaşması'nın getirdiği ağır şartları değiştirmeye başlamıştı. Önce Avusturya ve Çekoslovakya işgal edilmiş, Fransa ve İngiltere bu durumu kabul etmişlerdi.

Almanya'da Yukarı Silezya'nın Gleiwitz kentinde bulunan radyo istasyonuna 31 Ağustos 1939'da Polonya üniforması giymiş aslında Alman olan askerler tarafından baskın yapılarak radyo istasyonu ele geçirilmişti. Radyo istasyonundan akıcı bir Lehçe ile yayın da yapılmıştı. Bu durumu bahane eden Almanya 1 Eylül 1939'da Polonya'ya harekat başlatmıştı. İngiliz ve Fransız hükümetleri Almanların Polonya'yı işgal etmesine bu sefer karşı çıkmış ve 3 Eylül 1939'da Almanya'ya savaş ilan etmişti. Japon İmparatorluk Donanması'nın 7 Aralık 1941'de Pearl Harbor'da bulunan donanmasına habersiz ve ani bir saldırı yapmasıyla Amerika Birleşik Devletleri de Japonya'ya savaş ilan etmişti. Almanya, İtalya ve Japonya Mihver İttifakı'nda, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa karşı ittifak içinde olmuşlardı. Almanların 1 Eylül 1939'da Polonya'ya karşı başlattıkları askeri harekat İkinci Dünya Savaşı'nın başlama tarihidir.

3. BRİTANYA SAVAŞI:

İkinci Dünya Savaşı'nın ilk aşamalarında taktik hava üstünlüğünü sağlayan Alman Hava Kuvvetleri'nin (Luftwaffe) harekata katılan Alman birliklerinin başarılı olmasında büyük katkısı olduğu anlaşılmıştı.

Polonya'nın işgal edilmesinden sonra sırasıyla Hollanda, Lüksemburg, Belçika, Fransa ve Norveç ülkeleri kısa süre içinde Alman hakimiyeti altına girdiler. Fransa'da yenilgiye uğrayan Fransız ve İngiliz askerleri Dunkirk'te Alman ordusu tarafından kuşatıldı. Kuşatma altında olan toplam 338.226 asker kısa süre içinde İngiltere'den gönderilen her türlü deniz aracı ile mümkün olan en kısa zamanda silah, araç ve gereçlerini arkalarında bırakarak tahliye edildi.

Aslında Hitler, bir ada ülkesi olan İngiltere'nin savaşmayı göze alamayacağını bu nedenle de barış yapabileceğini düşünüyordu. Ayrıca Almanlar İngiltere'yi istila etmek için bir hazırlık yapmamıştı. İngiltere'nin istila edilmeme isteğinin diğer bir sebebi de Alman donanmasının Norveç harekatında gemilerinin batması ve hasara uğraması nedeniyle gücünün önemli ölçüde azalmasıydı. İngiltere Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nin ise üslerinde hazır bekleyen sekiz muharebe gemisi, 21 kruvazör ve 50'nin üzerinde destroyeri bulunuyordu. İngiliz Kraliyet Deniz Kuvvetleri'ni engellemek için Almanların yapabileceği pek bir şey yoktu. İngiltere'yi istila konusunda tek alternatif Alman Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan pike bombardıman ve torpido uçaklarını kullanarak İngiliz Donanmasını engellemekti. Büyük Amiral Raeder "Güçlü bir hava kuvvetleri İngiltere'nin istilası için elverişli ortamı yaratabilir." diyordu. 16 Temmuz 1940'da Hitler ve Büyük Amiral Raeder İngiltere'nin istila edilmesi için fikir birliğine varmış ve gereken hazırlıkların yapılması emri verilmişti.

4. SİNYAL İSTİHBARATI:

 

a. Enigma Şifrelerinin Çözülmesi:

Almanlar, mesajlarını 28 x 34 x 15 santimetre ölçülerinde olan Enigma makinesi ile şifreliyorlardı. Enigma makinesi 11,7 kilogram ağırlığındaydı ve 4,5 voltluk pille çalışıyordu.

Alman Hava Kuvvetleri'nde (Luftwaffe) 3 rotorlu Enigma şifre makinesi kullanılıyordu. Şifre makinesinin bir rotorunda yer alan harf sayısı 26 idi. Üç rotorda bu sayıların toplamı (26 x 26 x 26) 17,756'dır. Enigma şifre makinesinin ön tarafında "Fiş Panosu" adı verilen başka bir bölüm vardı ve bu panoda 26 harf çiftlerini birbirine bağlayan 10 adet fiş bulunmaktaydı. Makinede bulunan üç adet rotor ve "Fiş Panosu"ndaki 10 adet fiş, şifre anahtar dokümanında belirtilmiş olan o güne ait değerlere göre ayarlanırdı. Bu iki sistem birbiriyle bağlantılı çalışırdı ve şifrelenmiş 1 harfin bulunması 158,962.555.826,360,000'da 1 olasılıktı. Yaklaşık olarak 159 kentilyon veya 159¹⁸.

Enigma makinesinin en önemli özelliklerinden biri de, aynı harf tuşuna arka arkaya basıldığında, şifrelenmiş olarak değişik harflerin çıkmasıydı.

Enigma Mesaj Şifreleme Makinesi

Enigma Makinesi'nde Rotorların Konumu

Enigma Makinesi'nin Ön Tarafında Yer Alan "Fiş Panosu"

Şifreli Mesaj Örneği

Enigma makinesinin bazı kriptografik zayıflıkları olmakla beraber; esas sorun, mesaj şifreleme bölümünde görevli personelden kaynaklanan hatalardı. Genel olarak: Sistem için konulmuş olan güvenlik kurallarının ihlal edilmesi, görevli personelin usul hataları, şifrelemede uygulanan kuralların aynı kalması ve müttefiklerin Almanlardan ele geçirdiği şifre anahtar dokümanlarıdır. Bütün bu unsurlar bir araya geldiğinde, Enigma makinesinde şifrelenmiş olan mesajların şifrelerinin çözülmesi nispeten kolaylaşmıştı. Ancak Almanlar, Enigma şifresinin çözülemeyeceğine inanıyorlardı.

Alman komutanları büyük bir gizlilik içinde hazırlıklara başlamış ve bu konudan sadece yüksek rütbeli komutanlar haberdar olmuştu. Ancak Alman Hava Kuvvetleri'nin, Enigma şifreleme makinesinde kodlayarak ve telsizle göndermiş olduğu mesajları, İngiltere'de Londra şehrinin 82 kilometre kuzey batısında bulunan Bletchley Park'taki binada çalışan şifre çözme uzmanları, mesajların şifrelerini çözmeyi başarmışlardı. Şifreleri çözülen Alman mesajlarından elde edilen istihbarat, İngiliz ilgili makamlarına çok önemli bilgiler vermişti. İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar Bletchley Park'ta çalışan uzmanlar, Alman şifreli mesajlarının %90'nını çözmüşlerdi. Sık sık yapılan değerlendirmelerde; Enigma şifrelerinin büyük çoğunluğunun çözülmesi ile Avrupa'daki savaşın iki yıl erken bittiği ifade edilmektedir.

Bletchley Park'ta Şifre Çözme Uzmanlarının Çalıştığı Bina Enigma Makinesinin Şifreli Mesajlarını Çözen Makine

 

b. Radarlar:

Alman Hava Kuvvetleri savaştan önce topladığı istihbarattan İngiliz radar sistemini çok iyi düzeyde biliyordu. Ancak Almanların bilmediği radar skoplarından elde edilen bilgilerin nasıl aktarıldığı ve bu bilgilerin nasıl değerlendirildiği idi. İngilizler, radar skoplarından elde edilen bilgilerin hava harekat merkezine aktarılmasını ve filoların bu merkezden ne şekilde görevlendirdiği konusunu titizlikle saklamışlardı.

İngiltere'nin güney sahili boyunca radar antenlerini ve radar cihazının çalışma binalarını konuşlandırmıştı. Radar antenleri yerleştirilirken iki anten arasındaki alanda bir boşluk olmaması dikkate alınmıştı. Aşağıda yer alan şemada radar antenlerinin konumu, radar kapsama alanları, grup komutanlıklarının sorumluluk sahaları gösterilmektedir.

Şemadaki İşaretlerin Anlamları

Kırmızı kalın çizgi Yüksek irtifadan gelen Alman uçaklarının tespit edilme menzili
Kırmızı noktalı çizgi Alçak irtifadan gelen Alman uçaklarının tespit edilme menzili
Mavi kavisli çizgi Messerschmitt Bf 109 uçaklarının menzili
Mavi - - - - çizgi Luftflotte (Luftwaffe) sorumluluk bölgeleri
Daire içinde + işareti Alman (Luftwaffe) avcı uçağı üsleri
+ işaretleri Alman (Luftwaffe) bombardıman uçağı üsleri
Küçük daireler İngiliz avcı uçağı üsleri
Çizgi-nokta-çizgi İngiliz Grup Komutanlıkları'nın sorumluluk bölgeleri
 
Dover'da Bulunan Radar Antenleri
 
Radar Skop Ekranı

5. BRİTANYA SAVAŞI'NIN BAŞLAMASI:

Alman Deniz Kuvvetleri (Kriegsmarine) Dover yakınlarında bir kumsala çıkarma yapılabileceğine karar verdi ve hazırlanan harekat planı 31 Temmuz'da Bergof'ta yapılan toplantıda Hitler ve yüksek rütbeli komutanlar tarafından görüşüldü. Harekat planının kabul edilmesinden sonra Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı planı yayınladı. Kod adı Deniz Aslanları olan harekat planının 1940 yılı Eylül ayı ortalarında uygulanmasına karar verilmişti. Almanlar planın başarılı olabilmesi için öncelikle Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin etkisiz hale getirilmesi ve çıkarmanın daha sonra yapılmasının başarılı olacağına inanılıyordu. Alman Hava Kuvvetleri Berghof'taki toplantıda temsil edilmemişti. Ancak Göring hava zaferinin mümkün olacağından emindi.

Avcı Uçakları:

Alman Hava Kuvvetleri'nde avcı uçağı olarak Messerschmitt Bf 109 ve Bf 110'lar vardı. Sayısal olarak Alman Hava Kuvvetleri'nden daha az uçağı sahip olan Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde avcı uçağı olarak Spitfire Mk.1 ve Hurricane Mk.1 uçakları bulunuyordu. Messerschmitt Bf 109 ve Bf 110 avcı uçakları 100 oktan benzin kullandıklarından daha avantajlı durumdaydılar ve bu avantaj onlara belirli oranda bir üstünlük sağlamıştı. Alman pilotları Spitfire uçağı ile Dunkirk üzerinde yaptıkları muharebede bu uçağın daha üstün bir performansa sahip olduklarını görmüşlerdi. Ancak Spitfire uçağında Browning 7,7 milimetre makineli tüfek bulunmasına karşın Messerschmitt Bf 109 uçaklarında kanatlarda iki 20 milimetrelik makineli top ile desteklenmiş iki 7,92 milimetrelik makineli tüfek vardı. Bir çok Bf 109 uçağı isabet almasına rağmen Spitfire uçağında bulunan 7,7 milimetrelik makineli tüfek mermileri zırha ve metal uçak yapısına etkisiz olmuş ve uçaklar salimen üslerine dönmeyi başarmışlardı.

Savaşın başlangıcında; bombardıman uçaklarına eşlik eden silah yönünden daha güçlü olan iki motorlu Messerschmitt Bf 110 uçaklarının manevra yeteneği, Spitfire ve Hurricane uçaklarına göre daha azdı. Bombardıman uçaklarına eşlik eden Bf 110 uçakları bu nedenle başarısız olmuşlardı. Almanlar 13 Ağustos'ta 13 ve 15 Ağustos'ta 30 uçak kaybetmişlerdi. 16 Ağustos'ta sekiz ve 17 Ağustos'ta 15 uçak daha kaybedilmesi üzerine Göring Bf 110 uçaklarının Bf 109 uçaklarının menzillerinin yeterli olmadığı yerlere uçurulması emrini verdi. Bf 110'ların en başarılı yönü hızının fazla olmasıydı. Bombardımandan sonra yüksek hızda kaçarak üssüne geri dönüyordu. Ayrıca Bf 110 uçaklarının küçük veya nokta hedeflerine isabette etkili olduğu anlaşılmıştı. Bu faktörlere karşın Bf 110 uçakları ağır kayıplar verdiğinden gündüz bombardıman uçuşlarından çıkarılmıştı.

   
Supermarine Spitfire     Messerschmitt Bf 110

Bombardıman Uçakları:

Alman Hava Kuvvetleri'nin Heinkel He 111, Dornier Do 17, Junkers Ju 88 ve pike bombardıman uçağı Junkers Ju 87 Stuka olmak üzere dört ana bombardıman uçağı bulunmaktaydı. Bombardıman da Heinkel He 111 uçakları daha fazla kullanılmıştı ve ayırt edilen kanat özelliği nedeniyle daha kolay tanınıyordu. Polonya saldırısında etkili olan Junkers Ju 87 Stuka uçakları Britanya Savaşı'nda pike bombardımanından sonra yavaş hareketi ve savunmasız olması nedeniyle ağır kayıplar vermişti. Bu nedenle Junkers Ju 87 uçakları sınırlı bomba taşıma yükü ve menzilinin az olması sebebiyle İngiltere'ye yapılan harekattan büyük ölçüde kullanılmasından vazgeçilmişti. Bu uçakların1941 yılında doğu cephesinde kullanılmasına ağırlık verilmişti.

Junkers Ju 87 uçaklarının uçurulmasından vazgeçildikten sonra geriye Heinkel He 111, Dornier Do 17 ve Junkers Ju 88 uçakları kalmıştı. Bu uçaklardan; Heinkel He 111 içlerinde en yavaş olanıydı. Dornier Do 17 uçağının bomba yükü diğerlerine oranla daha azdı. Junkers Ju 88 uçağının hızı diğer iki uçaktan daha fazlaydı. Harekatın ilerleyen günlerinde gece bombardımanları sıklaşınca üç uçak da görevlendirilmiştir. Dornier Do 17 uçağı bomba yükünün az olması nedeniyle diğer üç uçağı göre daha az uçuş yapmıştır. Harekatın başlangıcında gece uçuşlarında çıkarma yapılması planlanan limanlara, demiryolu merkezlerine ve fabrikalara yoğun bombardıman yapılmıştı. Her üç bombardıman uçağı da harekatta ağır kayıplar vermiştir.

Alman Hava Kuvvetleri'nin stratejisi:

Alman Hava Kuvvetleri harekat planlamasında Kraliyet Hava Kuvvetleri'ni dört gün içinde etkisiz hale getireceğini tahmin etmişti. Bu aşamadan sonra bombardıman uçakları ile tüm askeri tesislerin ve savaş uçağı endüstrisinin yok edilmesi için dört haftalık bir süre planlanmıştı. Diğer bir düşünce ise sivil halkı hedef alan bombardıman yoluyla direncin kırılmasıydı. Ancak savaşın başlangıç aşamasında bu son çare olarak kabul edildi ve sivil halkın bombalanması Hitler tarafından kesin olarak yasaklandı.

Taktikler:

Alman Hava Kuvvetleri, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin savunmasını kırmak için çeşitli usulleri denemiştir. Bunlardan bir tanesi; az miktarda bombardıman uçağının yem olarak kullanılmasıdır. Az miktardaki bombardıman uçaklarına çok sayıda avcı uçağının tahsis edilmesi ve İngiliz uçaklarının üzerlerine çekilmesinden sonra sayısal üstünlüğün kullanılarak fazla sayıda uçak düşürülmesinin planlanmasıdır. Bu yöntem daha başarılı olmasına karşın bombardıman uçaklarından daha hızlı olan avcı uçakları süratlerini kol uçuşundaki sürate düşürünce hava muharebesinde ağır kaldılar.

Eylül ayına kadar bombardıman için uygulanan standart taktikler ve teknikler bir karışım haline gelmişti. Bombardıman uçakları 16,000 feet (4.900 metre) ile 20,000 feet (6,100 metre) yükseklikten uçuyor ve eşlik eden avcı uçaklarının bazıları yakın uçarken bazıları da birkaç yüz metre uzakta ve biraz yukarıda uçuş yapıyorlardı.

Yüksek İrtifada İt Dalaşı Yapan İngiliz Ve Alman Avcı Uçaklarının İzleri

Seyrüsefer yardımcıları:

İngilizler hava savunması için radarı Almanların tahmin ettiklerinden daha etkili kullanıyorlardı. Alman Hava Kuvvetleri ise İngilizlerin bilmediği gelişmiş telsiz seyrüsefer sistemlerini kullanıyordu. Bunlardan biri olan "Knickebein" gece bombardıman görevlerinde hassasiyet isteyen hedefler için nadiren kullanılmıştır.

Hava-deniz kurtarma:

Alman Hava Kuvvetleri denize düşen uçak mürettebatını kurtarmak için İngilizlerden çok daha iyi hazırlanmıştı. Özellikle 30 adet Heinkel He 59 amfibi uçağını bu amaçla tahsis etmişti. Heinkel He 59 amfibi uçakları Kuzey Denizi ve İngiliz Kanalı ve Dover boğazında düşürülen uçak mürettebatını kurtarmıştır. Alman uçaklarında lastik şişme botlar ve kimyasal ismi Flüoreserin olan suya atıldığında reaksiyona girerek geniş, görülmesi kolay, parlak yeşil alan oluşturan maddeler bulunmaktaydı. Cenevre sözleşmesine uygun olarak He 59 uçakları silahsızdı ve sivil kayıt işaretler ile Kızılhaç amblemi taşıyorlardı. Bununla birlikte Kraliyet Hava Kuvvetleri He 59 uçaklarına eşlik eden Messerschmitt Bf 109'lara saldırmıştı.

Heinkel He 59

İngiliz Hükümeti Almanların bu tarz kurtarma hareketini, kurtarılan hava mürettebatının tekrar İngiltere'ye karşı savaşacaklarını belirterek kabul etmemiştir. Tüm Alman Hava Ambulans uçakları Savaş Kabinesi tarafından onaylanan kesin emirle düşürülmüş veya vurulmuştur.

İngilizler aynı zamanda kurtarılan Alman hava mürettebatının elde ettiği bilgileri kendi makamlarına aktaracaklarına inanıyordu. Hava Bakanlığı 14 Temmuz'da Alman Hükümetine bir bildiri yayınladı. Bu bildiride; karada veya denizde harekatın devam ettiği alanlara yaklaşan bu uçaklara dokunulmazlığın sağlanamayacağı yer alıyor, bu hususlara uymayan uçakların görevlerini kendi riskleri ve tehlikeleri altında yapacakları bilgisi bulunuyordu.

Bu bildirinin Alman Hükümeti'ne iletilmesinden hemen sonra beyaz renkte olan He 59 uçakları kamuflaj renklerine boyanmış ve silahlandırılmıştı.

Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin stratejisi:

Gruplar:

İngiliz hava sahası dört gruba ayrılmıştı.

- 10. Grup: Galler ve Batı İngiltere. Komutanı Tümgeneral Sir Quintin Brand.
- 11. Grup: İngiltere'nin güney doğusu ve Londra bölgesi. Komutanı Yeni Zelandalı Tümgeneral Keith Park.
- 12. Grup: İngiltere'nin orta bölgesi ve doğu sahili. Komutanı Tümgeneral Trafford Leigh-Mallory.
- 13. Grup: İngiltere, İskoçya ve İrlanda'nın kuzey bölgesi. Komutanı Tümgeneral Richard Saul.

Her Grup Komutanlığı karışıklığı önlemek için kendine bağlı olan filoları yönetiyordu. Grup Komutanlığı kendine bağlı olan filoyu telsizle uçuş başı ve uçulması gereken irtifa bilgilerini vererek yönlendiriyordu. Her Grup Komutanlığı'nda bir de karacı subay görev yapmaktaydı. Bu subayın görevi uçaksavar bataryalarının faaliyetlerini kontrol etmekti. Kalkış yapan uçakların dost ateşi ile vurulmaması için gerektiğinde uçaksavar atışlarının durdurulmasını sağlıyordu.

Kontrol sistemleri:

Genellikle Alman hava saldırılarının ilk tespiti sahil kesiminde konuşlandırılmış radarlar tarafından yapılıyordu. Tespit yapıldıktan sonra uçakların dost veya düşman olup olmadığı kontrol ediliyor, düşman uçağı olduğu tespiti yapıldığı takdirde bilgiler bir yeraltı sığınağında bulunan ana operasyon odasına aktarılıyordu.

Ana operasyon odasında radarlar tarafından tespit edilen Alman uçaklarının rotası, kolların geldiği yön bir masa üzerinde bulunan harita üzerinde ayrı renk kodlarıyla işaretleniyordu. Uçakların hareketi bu işaretlerin de hareket ettirilmesiyle sağlıklı bir şekilde takip ediliyordu. Bu sistemde Alman uçaklarının geldiği yön ve rotalarının analizinden bombardıman yapılacak hedeflerin tahmin edilmesini kolaylaştırıyordu. Alman bombardıman uçaklarını etkisiz hale getirmek için en yakın konumda olan İngiliz uçakları daha çabuk ve kolayca yönlendirilebiliyordu. Uygulanan sistemin basitliğinden dolayı kararlar hızlı bir şekilde alınabilmişti.

Radarlardan Gelen Bilgilerin İşlendiği Harita Masası

Her grubun kendi filolarının faaliyetlerini izlediği büyük panoları vardı. Bu panolarda; 20 dakika içinde havalanmaya hazır, 5 dakika içinde havalanmaya hazır, düşman görüldü, iniş ve yakıt ikmali süreleri, makineli tüfeklere fişek yüklenmesi gibi bilgiler yer almaktaydı. Panolar filoların son durumlarını gösteren anlık bilgileri içermekteydi.

Telefonların faal tutulması, gerektiğinde yeni telefon hattı kurulması avcı komutanlığının faaliyeti için hayati önem taşıyordu.

Uçaklar gruplar arasında eşit oranlarda dağıtılmamışlardı. En etkili avcı uçağı Spitfire olmasına rağmen, 11. Grup uçaklarının %70'i Hurricane idi. Toplamda Spitfire uçaklarının üçte birinden azı kilit bölümlerde uçuş yapmışlardı. Bu durum sonuç almada problem yaratmıştı.

Sınırlamalar:

İngiltere'nin sahil kesiminde konuşlandırılmış olan radarlar gece ve kötü hava şartlarında önemli hatalar yapıyordu. Ayrıca filolar sadece standart 4.3 ve 6.6 MHz frekansında ve kısa menzile sahip iki kanalda konuşma yapabiliyordu. Bütün filolar sadece iki frekansa sahip telsizi kullandıkları için birbirine yakın uçan filoların konuşmaları birbirine karıştığından iletişimde hatalar olmaktaydı. Sonradan uçaklara eklenen IFF (İdentification Friend or Foe/Dost Düşman Tanımlama) bu konuda bir kolaylık sağlamış olsa da, kısıtlı olan telsiz kanallarından bir tanesinin tahsis edilmesine neden olmuştu.

Sinyal istihbaratının etkisi:

Yüksek güvenlikli Alman telsiz iletişimi için kullanılan Enigma şifre makinesinin savaşın gidişatında pek etkili olduğu düşünülmemektedir. Şifreli Alman telsiz mesajlarının şifrelerinin çözülmesiyle Almanların planlamaları ve niyetleri hakkında İngilizler önemli bilgileri elde etmişlerdi. Ek olarak Alman Hava Kuvvetleri telsiz trafiğinin izlenmesiyle baskınların önceden bilinmesine önemli ölçüde katkıda bulunmuştu.

Hava-deniz kurtarma:

İngilizler uygun bir hava-deniz kurtarma birimine sahip değildi. Sistem ancak Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından 1940 yılında bünyesine kattığı sürat tekneleriyle kurulmuştu. Daha önceleri düşürülen uçak mürettebatının o civarda bulunan gemi veya tekneler tarafından görülerek kurtarılacağı düşünülüyordu.

Kraliyet Hava Kuvvetleri uçak mürettebatına can kurtarma yeleklerinden vermişti. Ancak bu yelekler ağızla üflenerek şişiriliyordu. Bu uygulama, yaralanan veya şok geçiren uçak mürettebatı için neredeyse imkansızdı. İngiliz Kanalı ve Dover Boğazlarının deniz suyu sıcaklığı yaz mevsiminde bile soğuktur. Uçak mürettebatına verilen uçuş kıyafetleri yeterli ısı yalıtımına sahip değildi. Savaş sırasında denizde yaklaşık 200 pilot ve uçak mürettebatı kaybedilmiştir. Uygun hava-deniz kurtarma birimi ancak 1941 yılında kurulabilmiştir.

Taktikler:

Savaşın ağırlığı 11. Grup'un üzerindeydi. Grubun uyguladığı taktik, baskınları durdurmak için filoları tek olarak göndermekti. Amaç, baskına gelen bombardıman uçaklarını nispeten az sayıda uçakla sürekli saldırı altında tutmak ve Alman kol uçuşu düzenlerini bozmaktı. Kol uçuşu düzeni bozulduğunda uçak tek olarak uçmak zorunda kalacaktı. Birden fazla filonun baskın düzenlediği durumlarda uygulanan usul, daha yavaş olan Hurricane uçakları ile bombardıman uçaklarına saldırmaktı. Ayrıca filolara saldırılara karşı daha savunmasız olan bombardıman uçaklarına doğrudan saldırmaları talimatı verilmişti.

6. BRİTANYA SAVAŞI'NIN AŞAMALARI:

Britanya Savaşı kabaca dört aşamaya ayrılabilir.

- 10 Temmuz - 11 Ağustos: Kanal muharebeleri
- 12 - 23 Ağustos: İngiltere'nin güney sahilinde bulunan havaalanlarına yapılan hava saldırıları
- 24 Ağustos - 6 Eylül: Muharebenin hassas aşaması
- 7 Eylül'den itibaren: İngiliz şehir ve kasabalarına gündüz yapılan hava saldırıları

10 Temmuz - 11 Ağustos Kanal Muharebeleri:

Kanal muharebeleri; İngiliz kanalında seyreden konvoylar üzerine  yapılan bir dizi muharebeyi içermektedir. Alman komutanlar, başta ne yapacaklarından emin değildiler. Bu muharebeler Alman uçak mürettebatına kısmen eğitim ve İngiliz savunmasının karşı koymasını sorgulama imkanı vermişti. 9 Temmuz'dan itibaren Dornier Do 17 bombardıman uçağı Kraliyet Hava Kuvvetleri pilot ve uçaklarına ağır baskı uyguladı. Yüksek irtifa avantajına sahip Messerschmitt Bf 109 uçaklarının kayıpları Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin kaybettiği uçak sayısından daha az olmuştu. 19 Temmuz'da 6 adet Hurricane uçağı daha hava saldırısına müdahale etme fırsatı bulamadan Messerschmitt Bf 109 uçakları tarafından düşürüldü. 25 Temmuz'da kömür taşıyan gemi konvoyuna saldıran Junkers Ju 87 Stuka pike bombardıman uçakları konvoya ağır kayıplar verdirdi. Bu kayıplardan sonra İngiliz Amiralliği konvoyların gece seyahat etmelerine karar verdi. Kraliyet Hava Kuvvetleri 16 Alman uçağını düşürmüş, 7 uçağını kaybetmişti.8 Ağustos'a kadar 18 kömür gemisi ve 4 destroyer batırılmıştı. Daha sonra kömürü taşımak üzere 20 gemiden oluşan bir konvoyun gönderilmesine karar verildi. Konvoya Junkers Ju 87 uçakları tarafından yapılan saldırıda, altı gemi ağır hasar aldı, dördü battı, dördü limanlarına ulaşabildi. Bu muharebede Kraliyet Hava Kuvvetleri 19 avcı uçağını kaybetti ve 31 Alman uçağını düşürdü. Bu saldırılardan sonra İngiliz Amiralliği kömürlerin demiryolu ile taşınmasına karar verdi. Bununla birlikte bu ilk mücadele her iki tarafa da deneyim kazandırmıştır.

Ana saldırı:

Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne yapılan ana saldırının kod adı Kartal Günü (Eagle Day) idi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Kartal Günü 13 Ağustos 1940 tarihine kadar ertelenmişti.

İlk saldırı radar istasyonuna yapıldı. Deneyimli bombardıman uçakları dört radar istasyonunu bombalamış, üç istasyonu devre dışı bırakmıştı. Hasar gören üç radar istasyonu altı saat içinde onarılarak tekrar faaliyete geçmişti. Radar istasyonlarının hava saldırıları ile kolaylıkla yok edilemeyeceği anlaşılmıştı. Saldırının tekrarlanmaması ile radar istasyonları faaliyetlerine devam etmişti.

Aynı zamanda ilk hava saldırıları İngiltere'nin güney sahilinde bulunan havaalanları ile yardımcı meydanlara da (Manston ve Hawkinge dahil) yapılmıştı. Hafta ilerledikçe havaalanı saldırıları içeriye doğru ilerledi ve radar istasyonlarına saldırılar tekrar başladı. 15 Ağustos'ta Alman Hava Kuvvetleri en büyük saldırısını gerçekleştirdi. Luftflotte 5 İngiltere'nin kuzeyine saldırı düzenledi. Alman komutanlar İngiliz savunmasının güneye yoğunlaştırıldığını düşünmüşlerdi. Ancak Alman uçakları güçlü bir direnişle karşılaştı. Messerschmitt Bf 110 uçakları tarafından yeterli sayıda eşlik edilmeyen bombardıman uçakları çok sayıda kayıp verdi. Kuzey Doğu İngiltere'de, 34 Messerschmitt Bf 110 uçağının eşlik ettiği 65 Heinkel He 111 uçağı saldırıya uğradı. Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından Great Driffield'de 50 refakatsiz Junker Ju 88 uçağına yapılan saldırıda, 16 bombardıman ve 7 avcı uçağı düşürüldü. Bu kayıplardan sonra Luftflotte 5 eski gücünde olmamıştı.

Her iki tarafın da en çok kayıp verdiği 18 Ağustos "En Zor Gün" olarak adlandırılmıştı. 18 Ağustos'ta gerçekleştirilen saldırıların ardından hava durumu bir hafta boyunca saldırıları azalttı ve Alman Hava Kuvvetleri'nin performansını gözden geçirmesine imkan sağladı."En Zor Gün" saldırılarından sonra avcı uçaklarına karşı savunmasız ve büyük kayıplar vermiş olan Junker Ju 87 uçakları Britanya Savaşı'ndan çekilmiştir. Messerschmitt Bf 110 uçakları itdalaşı için fazla hantal kalıyordu ve bu uçakların da savaşta kullanılmasından vazgeçildi. Bf 110 uçaklarının sadece menzil gerektirdiğinde ve bombardıman uçaklarına refakat için yeterli sayıda Messeschmitt Bf 109 uçağı olmadığında kullanılmasına karar verilmişti.

Radarların bazı Alman saldırı uçaklarına İngilizler tarafından erken reaksiyon verildiği biliniyordu. Ancak; sonunda Göring radar istasyonlarına yapılan hava saldırılarını başarısız olması nedeniyle durdurdu. Ne Göring ve ne de astları radar istasyonlarının hava savunması için ne kadar önemli olduğunu kavrayamamışlardı.

Alman Hava Kuvvetleri Kraliyet Hava Kuvvetleri meydanlarına yöneliyor:

Hava saldırıları:

Göring 19 Ağustos 1940'ta uçak fabrikalarına, 23 Ağustos 1949'ta havaalanlarına saldırılması emrini verdi. Aynı akşam Birmingham'daki bir lastik fabrikası saldırıya uğradı. Havaalanlarına yapılan saldırılar 24 Ağustos'ta devam etti. Aynı gece Londra'nın birkaç bölgesi bombalandı. Doğu yakasından alevler yükseliyordu. Ayrıca Londra'nın merkezine de bombalar düşmüştü. Bazı tarihçiler bu bombaların, hedeflerini bulamayan bir grup Heinkel He 111 uçakları tarafından düşürüldüğüne inanmaktadır. Bu bombalama İngilizleri kızdırmıştı. Kraliyet Hava Kuvvetleri misilleme yaparak 25-26 Ağustos gecesi Berlin'i bombaladı ve Berlin'e düzenlenen saldırıları sürdürdü. Önceleri İngilizlerin şehri bombalayamayacaklarını iddia eden Göring'in gururu incinmişti.

Kraliyet Hava Kuvvetleri 609'uncu Filosu Spitfire Mk.1 Uçağına Ait Makineli Tüfek

Kamerasından Luftwaffe'ye Ait Heinkel He 111 Uçağının Vurulma Anı.

24 Ağustos'tan itibaren savaş, Kesselring'in komuta ettiği Luftflotte 2 ile Park'ın komuta ettiği 11. Grup arasında devam etmişti. Alman Hava Kuvvetleri bütün gücünü Avcı Komutanlığı'nı yok etmeye yoğunlaştırdı ve havaalanlarına tekrar tekrar saldırılar düzenledi. 33 ağır saldırıların 24'ü havaalanlarına yapılmıştı. Radar istasyonları defalarca bombalandı. Dört kez Biggin Hill ve Hornchurch, iki kere Debden ve North Weald, Croydon, Gravesend, Rochford, Hawkinge ve Manston da şiddetli hava saldırısına maruz kaldı. Kıyı Komutanlığı Eastchurch en az yedi kez bombalanmıştı. Radar istasyonlarına yapılan baskınlar zaman zaman sistemin bütünlüğünü tehdit ediyordu.

Bazı kayıpları telafi etmek için birlikler arasında pilot değişimi yapıldı. Harekat Eğitim Birlikleri'nden Kraliyet Hava Kuvvetleri filolarına aktarılan gönüllü pilotlar en fazla dokuz saat uçuş tecrübesine sahipti. Bu aşamada, İngiltere'de eğitim gören diğer ulusların pilotlarının da Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde görevlendirilmesi ön plana çıktı. Zaten Kraliyet Hava Kuvvetleri filolarında Avustralyalı, Kanadalı, Yeni Zelandalı, Rodezyalı, Güney Afrikalı, Özgür Fransız ve Belçikalı pilotlar uçuş eğitimi görmüşlerdi. Ayrıca, Çekoslovak ve Polonya pilotlar İngilizce bilmedikleri için muharebe görevlerinde sorun yaratacağı gerekçesiyle savaşa dahil edilmemişlerdi.

Kraliyet Hava Kuvvetleri kendi topraklarında savaşması nedeniyle bazı avantajlara sahipti. Almanlar tarafından düşürülen İngiliz uçaklarından kurtarılan pilotlar birkaç saat içinde filolarına geri dönüyorlardı. Mesela, uçağı beş kez düşürülen İngiliz pilot her seferinde kurtarılmış ve filosuna geri dönmüştü. Alman havacıları için ise durum farklıydı. Uçağı düşürülen Alman pilot paraşütle İngiliz Kanalı'nda denize indiğinde ya boğularak ya da denizin soğuk olması nedeniyle hayatını kaybediyordu. Bu olumsuz faktörler Alman pilotlarının morallerinin bozulmasına yol açıyordu.

Hava saldırılarının etkileri:

Almanların havaalanlarına ve radarlara yaptığı saldırılar pek etkili olamamıştı. 13 ağır saldırıya maruz kalan havaalanlarından sadece ikisinde birkaç saat uçuş yapılamamıştı. Hava saldırılarında en fazla hasar gören Biggin Hill radar istasyonu iki saat sonra tekrar faaliyete geçmişti.

Kraliyet Hava Kuvvetleri Müzesi müdürü Emekli Korgeneral Peter Dye; kaybedilen uçakların, uçak fabrikalarının seri üretimi ile hemen karşılandığını, kaybedilen pilotların da yedek pilotlarla takviye edilerek ve pilot sayısının Britanya Savaşı süresince yeterli düzeyde olduğunu ifade etmiştir. Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde mevcut pilot sayısının hiç azalmadığı aksine Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında arttığı görülmektedir. Temmuz ayında pilot sayısı 1,200 idi. 1 Ağustos'ta bu sayı 1,400 pilota ulaşmıştı. Eylül ayında pilot mevcudu Ağustos ayı miktarının üzerindeydi. Ekim ayında pilot mevcudu 1,600'e, Kasım ayında 1,800'e ulaşmıştı. Savaş boyunca Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin pilot sayısı Alman Hava Kuvvetleri'nden fazlaydı. Her ne kadar avcı uçağı sayısı Temmuz ayında düşüş göstermiş ise de bu kayıplar Aralık ayında telafi edilmiş ve uçak miktarı 4.955 sayısına ulaşmıştı. Uçak fabrikaları Temmuz ayında 496, Ağustos ayında 467 ve Eylül ayında 467 uçak üretmişti. Mevcut uçakların faal tutulması meydanlardaki bakım ekipleri tarafından aksatılmadan sağlanmıştı.

İngiliz şehirlerine yapılan hava saldırıları:

Hitler, 1 Ağustos 1940'da 17 numaralı emrini yayınladı. Bu emir ile Alman Hava Kuvvetleri'nin kendi inisiyatifi ile İngiliz yerleşim yerlerine bombardıman yapmasını yasaklamış ve bombardıman emrini sadece kendisinin vereceğini ifade etmişti.

Alman Hava Kuvvetleri (Luftwaffe) Ağustos ayı başından itibaren İngiltere'nin güney sahilinde yer alan büyük limanlara çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Ancak, 15 Ağustos öğleden sonra Yüzbaşı Walter Rubensdörffer yanlışlıkla Kenley havaalanı yerine Londra'nın eteklerinde bulunan Croydon havaalanını bombaladı. Bu bombardımandan sonra 23-24 Ağustos gecesi yanlışlıkla Londra şehrinin kuzeyinde yer alan Harrow kasabası bombalandı. Bu bombardımanı Aberdeen, Bristol ve Güney Galler'e yapılan baskınlar izledi. 24 Ağustos'ta Londra'ya gece yapılan bombardımanda Portsmouth'de 100 kişi hayatını kaybetti. 25 Ağustos 1940'ta 81 bombardıman uçağı Berlin'de bulunan sanayi ve ticari tesislerini bombaladı. Bombardıman sırasında bulutlu olan hava nedeniyle hedefler tam olarak görülemediğinden bombalar kentin her yerine düşmüş, sivil halktan hayatlarını kaybedenler olmuş ve yerleşim yerlerine zarar vermişti. Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Berlin şehrine yaptığı misilleme bombardımanlar nedeniyle Hitler yayınlamış olduğu 17 numaralı emrini iptal etti. 3 Eylül'de Göring Londra'ya her gün bombardıman planladı. Hitler, 4 Eylül 1940'ta yaptığı bir konuşmada İngiliz bombardımanı Almanya'ya karşı durmazsa, İngiliz şehirlerini yok etmek tehdidinde bulundu. Hitler, 5 Eylül'de Londra dahil şehirlere hava saldırısı düzenlemek için bir yönerge yayınlamıştı.

Londra Üzerinde Uçan Heinkel He-111 Uçağı

7 Eylül'de, Londra'nın doğu yakasında bulunan tersanelere yaklaşık 400 bombardıman, 600 avcı uçağı ile gece ve gündüz büyük bir baskın düzenledi. Bu baskının kod adı "Loge Harekatı" idi. Havaalanlarına saldırı bekleyen Kraliyet Hava Kuvvetleri daha fazla sayıda uçakla Alman uçaklarını karşılamak için havalanmıştı. 12. Grup'a ait uçakların saldırıya karşı koymak için havalanması ve belirlenen irtifaya tırmanması 20 dakika sürmüştü. Ancak Alman saldırısı havaalanları yerine Londra şehri olunca Alman saldırısına tam olarak engel olamadılar. Geri dönen İngiliz uçakları Alman uçaklarına sınırlı ölçüde müdahale edebilmiş, bu durumun meydana gelmesini ise Alman uçaklarının yerinin geç bildirilmesi nedeniyle olduğu ifade edilmişti. Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin 11. Grup'u gündüz yapılan hava saldırılarına başarıyla müdahale etmişti. 12. Grup emirlere uymadığı için 11. Grup'un havaalanlarını koruma isteğini tam olarak karşılayamamıştı. Diğer olumsuz bir etken ise; çok fazla uçakla kalkış yapıldığı için kol düzeninin tam olarak sağlanamamasıydı. Bu durum nedeniyle saldırılara müdahale tatmin edici seviyede olmamıştı. Büyük kayıplar veren Alman Hava Kuvvetleri gündüz yapılan hava saldırılarını durdurmuştu. Saldırılar akşam üstü ve gece geç saatlerde yapılıyordu. Gece, Londra'ya 57 hava saldırısı yapılmıştı.

Londra'da Bombardımanda Hasar Görmüş Binalar

Luftwaffe'nin karşılaştığı olumsuz koşullardan biri de bombardıman uçaklarını eşlik eden Messerschmitt Bf 109 uçaklarının sınırlı yakıt kapasitesine sahip olmasıydı. Üslerine geri dönebilmeleri için hedef üzerinde ancak 10 dakika uçuş yapabiliyorlardı. Bu nedenle bombardıman uçakları Bf 109'ların refakati olmadan uçmak zorunda kalıyorlardı.

14 Eylül'de Hitler yüksek komuta heyetiyle bir toplantı yaptı. Savaşı Fransa'dan yöneten Göring'in yerine toplantıya Feldmareşal Erhard Milch katılmıştı. Toplantıda Hitler "Harekatı durdurmalı mıyız?" sorusunu gündeme getirdi. Hitler hava üstünlüğü olmadan İngiltere'ye istilanın mümkün olamayacağını kabul etmişti. Bu düşüncesine rağmen İngilizlerin direncinin kırılacağını düşünerek hava saldırılarının devam etmesine karar verdi.

15 Eylül'de iki büyük Alman saldırısı Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından başarılı bir şekilde püskürtüldü. 11. Grup tüm uçaklarını saldırının püskürtülmesi için havalandırmıştı. Bu kritik günde 26 İngiliz uçağına karşın 60 Alman uçağı düşürülmüştü. Alman yenilgisinden iki gün sonra İngiltere'nin işgaline yönelik hazırlıkların ertelenmesi kararı verildi. 15 Eylül'den sonra Almanlar gündüz yapılan bombardımanlara son verdi. 15 Eylül "Britanya Savaşı Günü" olarak tanınır.

27 Eylül'de Londra'daki baskından dönen Junkers Ju 88  uçağı Kent'de düşürülmüş, İngiliz anakarası üzerindeki İngilizler ve yabancı güçler arasında yapılan son savaş Graveney Marsh Savaşı olmuştu.

Savaş sırasında ve savaşın geri kalanında halkın moralini yüksek tutmada önemli diğer bir faktör, Kral VI. George ve Kraliçenin ülkede devam eden varlıklarıydı. 1939 yılında savaş başladığında Kral ve Kraliçe önerildiği gibi Londra'dan Kanada'ya kaçmadılar. Kral ve Kraliçe ile kızları Elizabeth (Geleceğin İngiltere Kraliçesi) ve Margaret Buckingham Sarayı'nda kalıyorlardı. Buckingham sarayı, 10 Eylül gerçekleşen hava saldırında düşen bombalardan zarar gördü. 13 Eylül'de Kraliyet Şapel'ine düşen iki bomba daha ciddi hasar meydana getirdi. Kraliyet çifti bombaların patladığı yerden yaklaşık 80 metre ileride küçük bir odada oturmaktaydılar.

Londra'da Bir Binanın Çatısında Ufku Gözetleyen Sivil Görevli

13 Ekim'de Hitler, işgali 1941 yılı baharına kadar erteledi. Ancak işgal asla gerçekleşmemiştir. Ekim ayı İngiltere'ye yapılan düzenli hava saldırılarının sona erdiği ay olarak kabul edildi. 18 Aralık 1940 yayınlanan bir emirle İngiltere'yi istila tehdidi ortadan kalkmış oldu.

7. BRİTANYA SAVAŞI'NDA GÖREV YAPAN FİLOLAR VE UÇAKLAR:

 

a. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri:

 

(1) Resmi Olarak Onaylanmış İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Avcı Filoları:
Filo Filo Kodu Filo Çağrı Adı Uçak Tipi Kayıp Miktarı
    1. Filo (Cawnpore) RAF JX ACORN Hurricane 7
    3. Filo RAF OQ   Hurricane 1
  17. Filo RAF YB EDEY Hurricane 5
  19. Filo RAF QV LUTON Spitfire 6
  23. Filo RAF YP LUTON Blenheim 8
  25. Filo RAF ZK LUTON Blenheim/ Beaufighter 5
  29. Filo RAF RO   Blenheim 8
  32. Filo RAF GZ JACKO Hurricane 2
  41. Filo RAF EB MITOR Spitfire 11
  43. Filo (Çin-İngiliz) RAF FT   Hurricane 14
  46. Filo (Uganda) RAF PO ANGEL Hurricane 14
  54. Filo RAF KL RABBIT Spitfire 6
  56. Filo (Pencap-Hindistan) RAF US BAFFIN Hurricane 8
  64. Filo RAF SH FREEMA Spitfire 7
  65. Filo (Doğu Hindistan) RAF YT   Spitfire 8
  66. Filo RAF LZ FIBIUS Spitfire 8
  72. Filo (Basutoland-Afrika) RAF RN TENNIS Spitfire 9
  73. Filo RAF TP   Hurricane 4
  74. Filo RAF ZP DYSOE Spitfire 12
  79. Filo (Madras-Hindistan) RAF NV PANSY Hurricane 4
  85. Filo RAF VY HYDRO Hurricane 7
  87. Filo (United Provinces-Hindistan) RAF LK SUNCUP Hurricane 7
  92. Filo (Doğu Hindistan) RAF QJ GANNIC Spitfire 14
111. Filo RAF JU WAGON Hurricane 11
141. Filo RAF TW   Boulton Paul Defiant 10
145. Filo RAF SO PATIN Hurricane 13
151. Filo RAF DZ   Hurricane 11
152. Filo (Haydarabad-Hindistan) RAF UM MAIDA Spitfire 14
213. Filo (Seylan-Sri Lanka) RAF AK BEARSKIN Hurricane 15
219. Filo (Mysore-Hindistan) RAF FK   Blenheim/Baufighter 6
222. Filo (Natal-Afrika) RAF ZD KOTEL Spitfire 9
229. Filo RAF RE KETA Hurricane 5
232. Filo RAF EF   Hurricane -
234. Filo (Madras-Hindistan) RAF AZ CRESSY Spitfire 5
238. Filo RAF VK   Hurricane 17
242. Filo (Kanada) RAF LE LORAG Hurricane 5
245. Filo (Kuzey Rodezya) RAF DX   Hurricane 2
247. Filo (Çin-İngiliz) RAF HP   Gloster Gladiator -
249. Filo (Gold Coast-Avustralya) RAF GN GANER Hurricane 8
253. Filo (Haydarabad-Hindistan) RAF SW VICEROY Hurricane 11
257. Filo (Burma-Mynmar) RAF DT ALERT Hurricane 11
263. Filo (Fellowship of the Bellows) RAF HE   Hurricane/Whirlwind 1
264. Filo (Madras-Hindistan) PS   Boulton Paul Defiant 18
266. Filo (Rodezya) RAF UO   Spitfire 7
421. Flight RAF

LZ

  Hurricane/Spitfire 1
422. Flight RAF     Hurricane -
Avcı uçağı önleme birliği    

Hurricane/Blenheim/

Beaufighter

-

YARDIMCI FİLOLAR

501. Filo (County of Gloucester) AuxAF SD MANDREL Hurricane 19
504. Filo (City of Nottingham) AuxAF TM   Hurricane 6
600. Filo (City of London) AuxAF BQ   Blenheim/Beaufighter 9
601. Filo (County of London) AuxAF UF WEAPON Hurricane 14
602. Filo (City of Glaskow) AuxAF LO VILLA Spitfire 5
603. Filo (City of Edinburgh) AuxAF XT VIKEN Spitfire 13
604. Filo (County of Middlesex) AuxAF NG TALLYHO Blenheim/Beaufighter 3
605. Filo (County of Warwick) AuxAF UP TURKEY Hurricane 8
607. Filo (County of Durham) AuxAF AF   Hurricane 9
609. Filo (West Riding) AuxAF PR SORBO Spitfire 7
610. Filo (County of Chester) AuxAF DW DOGROSE Spitfire 11
611. Filo (West Lancashire) AuxAF FY CHARLIE Spitfire 2
615. Filo (County of Surrey) AuxAF KW PANTA Hurricane 6
616. Filo (South Yorkshire) QJ RADPOE Spitfire 6

İNGİLİZ MİLLETLER TOPLULUĞU VE MÜTTEFİK ÜLKE FİLOLARI

     1. Filo (Kanada) RCAF YO CARIBOU Hurricane 3
302. Filo (City of Poznan-Polonya) WX CALEB Hurricane 6
303. Filo (Kosciuszko-Varşova-Polonya) RF APANY Hurricane 7
310. Filo (Çekoslavak-Çek) NN CALLA Hurricane 4
312. Filo (Çekoslavak-Çek) DU SILVO Hurricane 1

KIYI KOMUTANLIĞI FİLOLARI

235. Filo RAF QY   Blenheim 14
236. Filo RAF FA   Blenheim 10
248. Filo RAF WR   Blenheim 16

DONANMA HAVA KOLU FİLOLARI (FAA)

804. Filo FAA 5-   Gloster Sea Gladiator -
808.Filo FAA 5-   Fairey Fulmar -

AÇIKLAMALAR

RAF     = Royal Air Force (Kraliyet Hava Kuvvetleri)
FAA     = Fleet Air Arm (Donanma Hava Kolu)
AuxAF= Auxiliary Air Force (Yardımcı Hava Kuvvetleri)
 

 

(2) İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Grup Komutanlıkları'na Bağlı Avcı Uçağı Filoları, Uçak Tipleri ve Havaalanları:
BAĞLI OLDUĞU
GRUP NO.
MEYDAN
İSMİ
FİLO
NUMARASI
FİLO
KODU
FİLO ÇAĞRI
İSMİ
UÇAK
TİPİ

10

Mİddle Wallop 238 VK   Hawker Hurricane
604 NG   Bristol Blenheim/Bristol Beafighter
23 (1/3)     Bristol Blenheim
Warmwell 609 PR SORBO Supermarine Spitfire
152 UM MAIDA Supermarine Spitfire
Exeter 87 (1/2) LK SUNCUP Hawker Hurricane
Bibury 87 (1/2) LK SUNCUP Hawker Hurricane
Boscombe Down 56 US BAFFIN Hawker Hurricane
Pemprey 79 NV PANSY Hawker Hurricane
Filton 601 UF WEAPON Hawker Hurricane
St Eval 234 AZ CRESSY Supermarine Spitfire
236 FA   Bristol Blenheim
Roborough 247 HP   Gloster Gladiator
11 Biggin Hill 72 RN TENNIS Supermarine Spitfire
92 QJ GANNIC Supermarine Spitfire
141 (1/2) TW   Boulton Paul Defiant
Gravesand 66 LZ FIBUS Supermarine Spitfire
Middle Wallop 249 GN GANER Hawker Hurricane
North Weald 23 (1/3) YP   Bristol Blenheim
Stableford 46 PO ANGEL Hawker Hurricane
Kenley 253 SW   Hawker Hurricane
501 SD VICEROY Hawker Hurricane
Croydon 605 UP TURKEY Hawker Hurricane
Hornchurch 603 XT VIKEN Supermarine Spitfire
600 BQ   Bristol Blenheim/Bristol Beafighter
41 EB MITOR Supermarine Spitfire
222 ZD KOTEL Supermarine Spitfire

Tangmere

213 AK BEARSKIN Hawker Hurricane
607 AF   Hawker Hurricane
Westhampnett 602 LO VILLA Supermarine Spitfire
Ford 23 (1/3) YP   Bristol Blenheim/Bristol Beafighter
Debden 17 YB EDEY Hawker Hurricane
73 TP   Hawker Hurricane
Martlesham Heath 257 DT ALERT Hawker Hurricane
25 (1/2) ZK   Bristol Blenheim
Northolt 1 (1/2) YO CARIBOU Hawker Hurricane
229 RE KETA Hawker Hurricane
303 RF APANY Hawker Hurricane
264 (1/2) PS   Boulton Paul Defiant
Hendon 504 TM   Hawker Hurricane
12 Duxford 242 LE LORAG Hawker Hurricane
302 WX CALEB Hawker Hurricane
310 NN CALLA Hawker Hurricane
Fowlmere 19 QV LUTON Supermarine Spitfire
Wittering 74 ZP DYSOE Supermarine Spitfire
1 (1/2) JX CARIBOU Hawker Hurricane
266 UO   Supermarine Spitfire
Kirton-in-Lindsey 616 QJ RADPOE Supermarine Spitfire
264 (1/2) PS   Boulton Paul Defiant
Digby 151 DZ   Hawker Hurricane
611 FY CHARLIE Supermarine Spitfire
29 RO   Bristol Blenheim/Bristol Beafighter
Church Fenton 85 VY HYDRO Hawker Hurricane
306 (1/2) UZ   Hawker Hurricane
Leconfield 64 (1/2) SH FREEMA Supermarine Spitfire
Ringway 64 (1/2) SH FREEMA Supermarine Spitfire
13 Catterick 54 KL RABBIT Supermarine Spitfire
219 (1/2) FK   Bristol Blenheim/Bristol Beafighter
Usworth 43 FT   Hawker Hurricane
Acklington 32 GZ JACKO Hawker Hurricane
219 (1/2) FK   Bristol Blenheim
Turnhouse 3 QO   Hawker Hurricane
65 YT   Supermarine Spitfire
141 (1/2) TW   Boulton Paul Defiant
Drem 111 JU WAGON Hawker Hurricane
263 HE   Hawker Hurricane/Westland Whirlwind
Roborough 145 SO PATIN Hawker Hurricane
232 EF   Hawker Hurricane
245 DX   Hawker Hurricane
 

 

(3) Grup Komutanlıklarının Sorumluluk Bölgeleri:

Grup Komutanlığı

  Sorumluluk Bölgeleri
10. Grup Galler ve Batı İngiltere
11. Grup İngiltere'nin güney doğusu ve Londra bölgesi
12. Grup İngiltere'nin orta bölgesi ve doğu sahili
13. Grup İngiltere, İskoçya ve İrlanda'nın kuzey bölgesi
 

 

(4) Britanya Savaşı'nda Kullanılan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Avcı Uçakları:
Supermarine Spitfire Mk.1
 
Hawker Hurricane Mk.1
 
Boulton Paul Defiant
 
Fairey Fulmar

 

Bristol Blenheim
 
Bristol Beaufightler

 

 

(5) Britanya Savaşı'nda Kullanılan Alman Hava Kuvvetleri (Luftwaffe) Uçakları:
  (a) Avcı Uçakları:
Messerschmitt Bf 109E
 
Messerschmitt Bf 110C
   
  (b) Bombardıman Uçakları:
Dornier DO 17
 
Heinkel HE 111

 

Junkers JU 87
 
Junkers JU 88

 

NOT: Yukarıdaki uçakların teknik bilgilerine. http://www.havaciyiz.com/PerSavUck.htm linkini tıklayarak ulaşabilirsiz.

 

8. TARAFLARIN KAYIPLARI:

 

 İNGİLTERE

NAZİ ALMANYASI
Uçak miktarı 1.963 2.550
Düşürülen uçak miktarı 1.547 1.887
Uçuş mürettebatı ölümleri 544 2.698
Uçuş mürettebatı yaralanmaları 422 638  (x)
Yakalanan uçuş mürettebatı - 967
(x) İngiliz makamları tarafından tespit edilen

9. SONUÇ:

Nazi Almanya'sının İngiltere'nin istilasını gerçekleştirmek için başlattığı ve üç ay üç hafta süren Britanya Savaşı, havacılık tarihinin en önemli olaylarından biridir. İngiliz havacıları ülkelerini savunmak için üstün bir azim ve cesaretle savaşmış ve havacılık tarihinde yerlerini almışlardır.

Hazırlayan: Ercan Çetinerler

 

Kaynak: Kaynaklar / Yurtdışı / Sıra No.: 57 ve 58