Ben Kimim

 
 
 

NASIL HAVACI OLUNUR?

 

Havacılığı seven ve havacı olmak isteyenlerin Nasıl Havacı Olunur? sorusu, isteklilerin eğitim ve yaş durumu dikkate alınarak dört ana başlıkta cevaplandırılabilir.

1. Askeri havacılık:

Asker havacı olabilmek için Hava Harp Okulu, Hava Teknik Okullar Astsubay Meslek Yüksek Okulu, sözleşmeli subay ve astsubaylar için Hava Sınıf Okullarını bitirmek şarttır.

 

a. Hava Harp Okulu:

Türk Hava Kuvvetleri'nde subay ve pilot olmak için lise öğreniminden sonra Hava Harp Okulu'na girmek gerekmektedir. Öğrenim süresi bir yılı hazırlık olmak üzere toplam beş yıldır. Hava Harp Okulu'nda aşağıda yer alan askeri ve akademik öğretim bölümleri bulunmaktadır.

Hava Harp Okulu'nda Askeri ve Akademik Bölümler:

  (1) Askeri Eğitim:

Profesyonel askerlik ve havacılık hayatının başlangıcını oluşturan askeri eğitimle, önce itaat etmeyi ve disiplini yürekten bilen iyi bir asker olmayı başarmış, sonra da bu kalbi itaati sağlayarak ve profesyonel yönetimi bilen liderler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Askeri eğitimin kapsamı çok geniş olup itaatten liderliğe uzanarak, sürekli yükselme eğilimi göstermektedir. Temel askerlik eğitimi ile başlayan süreç, eğitim öğretim yılı içinde ileri askeri ve liderlik vasıfları geliştirilmektedir. Öğretim yılı içinde askeri kültür, bireysel gelişim, temel değerler konularında zengin bir akademik programla desteklenen askerlik ve liderlik eğitimi, yıl içi ve kamp dönemi uçuş faaliyetleri ile havacılık boyutuna da yükseltilmektedir.

  (2) Akademik Eğitim:

Hava Harp Okulu’nun amacı; Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında lisans eğitim ve öğretimi vermektir. Bu kapsamda geleceğin harp silah ve teknolojilerini en iyi şekilde kullanabilecek; çağın isteklerine ve bilimin gereklerine göre, Hava Kuvvetleri’nin gelişiminde önderlik edebilecek yeterlilikte, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, askeri, fen, teknik ve sosyal bilimlerde lisans düzeyinde eğitim almış pilot adayı Harbiyeliler yetiştirmektir.

Hava Harp Okulu’nda asker ve sivil öğretim üyeleri tarafından günümüzün önemli üniversitelerine eşdeğer öğretim verilmektedir. Dekanlık binası içerisinde; 30 Harbiyeli kapasiteli, içerisinde projeksiyon cihazı ve akıllı tahta gibi teknolojik imkanların bulunduğu modern derslikler ile Elektronik, Bilgisayar, Aerodinamik, Uçak Elemanları, İngilizce, Fizik, Kimya Malzeme ve İmalat gibi teknolojik laboratuarları ve Yabancı Dil Öğrenme Merkezi bulunmaktadır.

Bilimsel çalışma yapmak isteyen Harbiyelilere öğretim üyeleri tarafından her türlü destek verilmekte ve ortaya çıkan teknolojik ürünler çeşitli bilimsel etkinliklerde sunulmaktadır.

Hava Harp Okulunda Havacılık ve Uzay, Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendislikleri bölümlerinde lisans öğretim verilmektedir. Ayrıca Askeri ve Sosyal Bil. Böl. Bşk.lığı, Fen Bilimleri Böl. Bşk.lığı, Yönetim Bilimleri Böl. Bşk.lığı ve Yabancı Diller Böl. Bşk.lığı tarafından söz konusu lisans eğitimleri desteklenmektedir.

Eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı dahil beş yıl olup öğrencilerin en fazla altı yılda (sağlık nedenleri hariç) öğretimlerini tamamlamaları gerekmektedir. Mezun olan tüm öğrenciler subay diploması ile birlikte evrensel geçerliliği olan bir lisans programının diplomasını da almaktadır.

Elektronik Mühendisliği:

Elektronik Mühendisliği Bölümünün amacı havacılığın ve Hava Kuvvetlerinin günümüz ve gelecekteki hızlı gelişimi paralelinde, gerekli teknik ve yönetim faaliyetlerini yeterlikle uygulayabilecek, geliştirebilecek ve daha ileri görevleri yapmaya temel olacak yönelişi kazanmış, elektronik disiplini altında mühendislik bakış açısına sahip pilot adayı muvazzaf subay yetiştirmektir.

Bilgisayar Mühendisliği:

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığının amacı; havacılığın ve Hava Kuvvetlerinin günümüz ve gelecekteki hızlı gelişimi paralelinde, gerekli teknik ve yönetim faaliyetlerini yeterlikle uygulayabilecek, geliştirebilecek ve daha ileri görevleri yapmaya temel olacak yönelişi kazanmış, bilişim alanındaki gelişmelere hakim ve bilişim disiplini altında mühendislik bakış açısına sahip pilot adayı muvazzaf subay yetiştirmektir. Akademik öğretimin yanı sıra her Harbiyeli, askerliğin gerektirdiği disiplin, önderlik, sevk ve idare niteliklerini öğrenme ve öğretme yeteneğini kazanmış, disiplinli ahlaken ve bedenen gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip subaylar olarak yetiştirilmektedir.

Endüstri Mühendisliği:

Endüstri Mühendisliği mamul ve hizmet üreten karmaşık sistemlerin tasarımına, yönetimine ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik temel bilimsel yöntemleri sunan; öğrencilerde sistem yaklaşımı, yaratıcı-eleştirel düşünce, takım çalışması ve liderlik kavramlarını geliştiren; bu kapsamda bilimsel gelişim için gerekli bilgi ve araştırma temelini sağlayan mühendislik dalıdır. Bu amaçla, mühendislik altyapısını sistem düşüncesiyle bütünleştirerek, sistemlerinin daha verimli, düşük maliyetli ve az hatalı çalışmaları için çeşitli bilimsel yöntemler geliştirir ve uygular. Endüstri mühendisliği, sistemlerin sadece fiziksel yönlerini değil, organizasyon, planlama, malzeme ve bilgi akışı, insan-makine ilişkileri, kalite güvencesi gibi boyutlarını da ele alır ve inceler. Hava Kuvvetlerinde eğitimin temel hedefi; insan makine (pilot-uçak) sistemlerini bütünleştirerek görevin en üst düzeyde ifası için gerekli beceri ve etkinliği sağlamak olduğundan, Endüstri Mühendisliği lisans eğitiminde teorik ve akademik öğretimin yanı sıra, askeri alanda Benzetim ile Harekât Araştırması eğitimi de verilmektedir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği:
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, uçma düşünüzü gerçekleştiren Hava Harp Okulu bünyesindeki Dekanlık dâhilinde faaliyet gösteren dört mühendislik bölümünden biridir. Bölümün amacı, havacılık/uzay bilgi ve becerisine sahip pilot adayı subay yetiştirmektir.
Beden Eğitimi ve Spor:

Savaş Beden Eğitimi uygulamalarının amacı; Öğrencileri Temel Beden Eğitiminde kazandıkları yetenekler ile yüksek performanslı uçakların kullanılmasında ve muharebede karşılaşılacakları her türlü güçlüğü yenebilecek Fiziki Yeterlilik ve Uygun Kondisyon seviyesine ulaştırmak ve kendisine güvenini geliştirmek amacıyla planlı icra edilen Beden Eğitimi Faaliyetleri düzenlemektir. Hava Harbiyelilere sporu sevdirmek, tesis ve malzemeleri etkin olarak sunmak ve kullandırmak, gelişimlerine katkıda bulunmak ve teğmen rütbesiyle pilot adayı da olan mezunların sporu bir yaşam felsefesi olarak görmeleri, hayatları boyunca spor yapmaya devam etmeleri amaçlanmaktadır.

Hava Harp Okulunda, savaş pilotu ve seçkin birer hava subayı olmak için eğitim alan hava Harbiyelilerin karşılaşabilecekleri fiziksel zorluklarla başa çıkabilmelerinin yanı sıra psikolojik olarak da “güçlü olmayı” sağlamaya çalışmakta, moral ve motivasyonlarının üst düzeyde olması için gayret sarf edilmektedir. Harbiyelilerin takım oyunlarında yer alması ve tim ruhuna dayalı sportif alanlarda da yetenek kazanması için imkan sağlanmaktadır ve Atış, Atletizm, Badminton, Basketbol, Futbol, Hava Pentatlon, Kickboks, Hentbol, Masa Tenisi, Oryantiring, Tenis, Voleybol, Yüzme ve Fitness branşlarında takımlar kurulmaktadır.

Hava Harp Okulu'na aşağıdaki başvuru koşullarını taşıyan erkek ve bayan adaylar başvurabilirler.

Başvuru Ve Giriş Koşulları:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Hava Harp Okulu'na (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınmaktadır.

3. Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak, Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmi bir) yaşında olmak. Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilmektedir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır.

4.  Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için Hava Harp Okulu ve Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nun kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak. Öngörülenden daha önceki yıllarda mezun olanların başvuruları sistem tarafından engellenmektedir.

5. Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

 

a. Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

 

b. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

 

c. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

 

ç. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

 

d. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,

 

e. Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

6. Hava Harp Okulu ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (MSÜ) katılmış ve Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde çağrı taban puanı almış olmak,

7. ÖSYM Başkanlığınca yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ)'ne katılacak adaylar Hava Harp Okulu ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini belirlenen tarihleri arasında https://www.personel temin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2..nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

8. Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

 

a. Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu için ÖSYM Başkanlığınca Haziran ayında yapılan Temel Yeterlilik Testinden (TYT) belirlenen ve üzerinde puan almış, MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde TYT yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak,

 

 b. Hava Harp Okulu için ÖSYM Başkanlığınca Haziran ayında tarihinde yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) belirlenen ve üzerinde puan almış, Haziran ayında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) tercih ettiği Hava Harp Okulu yerleştirme puan türünden belirlenen ve üzerinde puan almış olmak, YKS için MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde YKS yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak,

9. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

10. Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

11 Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

12. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen ve kılavuzda yer alan boy-kilo sınırları içinde olmak,

13. Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen Giriş Şartlarını taşımak,

14. Hava Harp Okulu ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

15. Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik'te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

16. Hava Harp Okulu için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

17. İntibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak,

18. Başvuru tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuru işlemini tamamlamış olmak.

19. Hava Harp Okulu için Temel Yeterlilik Testine (TYT) ve Alan Yeterlilik Testine(AYT), Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu için Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir. Hava Harp Okulu'na (HHO) bayan ve erkek, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'na (Hv.Asb.. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

Hava Harp Okulu'na giriş şartlarını taşıyan adaylar, yaklaşık dört gün süren sınav süresince arzu edenler dışarıda, kalacak yeri olmayanlar ise okulda kalabilirler. Ön sağlık muayenesinden geçirilen adaylar beden eğitimi sınavına ardından kişilik, psikomotor ve yetenek testlerine tabi tutulurlar. Daha sonra mülakata katılan adaylardan, mülakatta başarılı olanlar okul bünyesinde bulunan sağlık amirliğinde yapılan sağlık uçuş muayenesi sonucunda herhangi bir problemi olmayanlar öğrenci seçme uçuş eğitimlerine (ÖSU) başlamak üzere Yalova'da bulunan Yalova Hava Meydan Komutanlığı'na gönderilir. Uçuş faaliyetlerini başarıyla tamamlayan adaylar ise Eylül ayında Harp Okulu'nda askerliğin temellerinin öğretildiği bir ay süren intibak eğitimine katılmaya hak kazanırlar. Bu eğitimde başarılı olanlar yemin ederek Hava Harp Okulu'na katılırlar.

Dört yıllık Harp Okulu eğitiminin son yılında tekrar sağlık muayenesi yapılarak uçucu yetiştirilmeye elverişli olan Harp Okulu dördüncü sınıf öğrencileri mezun olduktan sonra pilot adayı olarak Çiğli / İzmir'de bulunan uçuş okuluna gönderilirler. Burada başlangıç, temel, temel jet ve tekamül eğitimlerine tabi tutulan adaylar, 15 aylık uçuş eğitimini takiben başarılı olanlar pilot brövesi takmaya hak kazanarak pilot sınıfına ayrılırlar. Temel tekamül eğitiminden sonra bazı adaylar nakliye ve helikopter pilotu olarak ayrılarak farklı bir eğitime tabi tutulurlar.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

 
• İnternetten başvurumu yaptım. Ancak size ulaşıp ulaşmadığını teyit etmek istiyorum.

İnternetten başvuru formunu doldurup "FORMU GÖNDER" butonuna tıklandığında doldurduğunuz bilgiler düzeltmeniz için tekrar ekrana gelir. Kontrolden sonra "KAYDET" butonuna tıklamanız halinde ekrana gelen yazıyı okuyup "KABUL EDİYORUM" butonunu tıkladığınızda "Başvurunuz Başarı İle Tamamlanmıştır!" yazısını okudu iseniz başvurunuz bize ulaşmış demektir. TC kimlik numarasını ilk ekrana tekrar yazarak başvurunuzun kabul edilip edilmediğini teyit edebilirsiniz. Kabul edildiğine dair "Daha önce başvuru yaptığınız tespit edilmiştir." mesajını göremezseniz, başvuru formunu tekrar doldurmanız gerekir.

 
• Başvuru formunu doldururken bazı bilgilerde hata yaptım. Nasıl düzeltebilirim?

Okul tür kodu, okul alan kodu, mezuniyet yılı, hazırlık sınıfı, doğum yılı ve boy hanelerindeki bilgilerde hata var ise (0212)-6632830 numaralı telefonu arayarak veya ikdm@hho.edu.tr adresine e-posta göndererek doğru bilgileri veriniz. Diğer haneler istatistiki analiz amacıyla kullanıldığı için başvurunuza engel teşkil etmemektedir. Seçim aşamalarına davet edilirse-niz düzeltme yapılabilmektedir

 
• ÖSS başvuru formunda Hava Harp Okulu seçeneğini işaretlemedim. Halen başvuruda bulunma imkanım var mı?

Evet, başvurabilirsiniz. Eğer ÖSS başvurusunda bulunduysanız ancak Hava Harp Okulu seçeneğini işaretlemediyseniz ve Hava Harp Okulu başvuru koşullarını sağlıyorsanız Hava Harp Okulu web sitesi "İnsan Kaynaklarını Değerlendirme" bölümünde yer alan başvuru formunu online doldurup başvurunuzu yapabilirsiniz

 
BAŞVURU KOŞULLARI HAKKINDA SORULAR
 
• Hava Harp Okulu seçim aşamalarına katılabilmem için ÖSS'den en az kaç puan almam gerekir

Baraj puanı her yıl ÖSS sonuçları açıklandıktan sonra belirlenir

 
• Pilot olmak istemiyorum. Yer subayı olmak üzere başvurabilir miyim?

Hava Harp Okulu pilot adayı muvazzaf hava subayı yetiştirmektedir. Seçim aşamaları da bu amaca yöneliktir. Yer subayı olmak üzere başvuru söz konusu değildir.

 
• Çifte vatandaşlığım var. Hava Harp Okuluna başvurabilir miyim?

Evet, başvurabilirsiniz. Ancak okula alınma durumunda T.C. vatandaşlığı dışındaki diğer vatandaşlığınızdan çıkmanız şarttır.

 
• Annemin veya babamın çifte vatandaşlığı var. Hava Harp Okuluna başvurabilir miyim?

Evet, başvurabilirsiniz. Okula alınma durumunda adayın aile fertlerinin diğer vatandaşlıktan çıkmasına gerek yoktur.

 
• Ticaret lisesi mezunuyum Hava Harp Okuluna başvurabilir miyim?

Hayır, başvuramazsınız. Hava Harp Okuluna mesleğe yönelik olmayan liselerin Fen/Fen Bilimleri bölümü öğrencileri başvurabilir.

 
• Geçen yıl elenmiştim. Bu yıl da başvurabilir miyim?

Eğer ön sağlık, bedeni yetenek testi veya uçuş sağlık muayenesinde elendiyseniz tekrar başvurabilirsiniz

 
• Üniversitede okuyorum. Hava Harp Okuluna başvurabilir miyim?

Eğer liseden sonra en fazla bir yıl ara vermişseniz (yani üniversite 1 nci sınıfta veya hazırlık sınıfında okuyorsanız) ve bu yıl ÖSS'ye başvurduysanız Hava Harp Okulu'na başvurabilirsiniz.

 
SAĞLIK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER HAKKINDAKİ SORULAR
 
• Gözümde 0,05 gibi çok düşük derecede sorun var. Başvuruda bulunabilir miyim?

Hayır, başvuramazsınız. Gözünüzün 0 (sıfır) derece olması gerekmektedir.

 
• Boy-kilo oranı nasıl olmalıdır?

TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre Beden Kitle Endeksi en az 19 kg/m2 en fazla 26 kg/m2 olmalıdır. Beden Kitle Endeksinizi aşağıdaki şekilde hesaplayabilirsiniz;

Beden Kitle Endeksi = Ağırlık / (boy)2 Örn.: Boy=1,70 m Kilo=60 kg olsun. BKE=60/(1,70)2=60/(2,89)=21 kg/m2 olarak hesaplanır. Buna göre bulunan beden kitle endeksi istenen aralıktadır.

 
• Ameliyatla düzeltilmiş göz bozukluğu sağlık aşamasında sorun olur mu?

Göz bozukluğu ameliyatla düzeltilmiş bile olsa uçuş sırasında adayın sağlığını olumsuz etkileyeceğinden sağlık aşamasında elenme nedenidir.

 
DİĞER SORULAR
 
• Hava Harp Okuluna kaç öğrenci alınmaktadır

Her yıl aranan niteliklere uygun olmasına bağlı olarak sivil liselerden ortalama 130-140 arası erkek öğrenci, 6-12 arası kız öğrenci alınmaktadır

 
• Hava Harp Okulunun diğer okullardan farkı nedir?

Hava Harp Okulunda öğrencilerin her türlü ihtiyacı (yer, yiyecek, yatacak vb.) Devlet tarafından karşılanmaktadır. Akademik lisans eğitimi dışında askeri eğitim de verilmekte olup, mezuniyetten sonra subay olarak göreve başlanmaktadır. Bunun yanında Hava Harp Okulunda her askerde bulunması gereken disiplin önemli bir yere sahiptir.

 
• Hava Harp Okulu öğrencisinin günü nasıl geçer?

Hava Harp Okulunda gün saat 06:30'da başlar. Kahvaltıdan sonra, dördü öğleden önce olmak üzere toplam yedi akademik ve askeri ders saati vardır. Bir ders saati 45 dakikadır. Tüm yemekler zorunludur. Akademik derslerden sonra her Hava Harbiyeli spor yapar. Spor branşlarında görevli olan Hava Harbiyeliler hafta içi hergün takım faaliyetlerine katılırlar. İstenen akademik başarıyı sağlamayan öğrenciler için akşam bir saat zorunlu etüt uygulaması vardır. Akademik yönden başarılı öğrenciler ise etüt zamanlarını kendi istedikleri şekilde değerlendirirler. Yat saatinde tüm ışıklar söner ve öğrenciler odalarında istirahata çekilirler. Her sabah içtima yapılır ve bu içtimada Hava Harbiyeliler komutanları tarafından kontrol edilir ve günlük emirler bildirilir. Çarşamba günleri Harbiyeli Komuta Teşkilatı töreni, Cuma günleri ise Bayrak Töreni yapılır. Cumartesi ve Pazar günleri Hava Harbiyeliler serbesttir.

 
• Hava Harp Okulunda yatakhaneler nasıldır?

Hava Harbiyelilerin yoğun tempolu faaliyetler sonrası istirahat ettiği ve ders çalışabildiği yatakhaneler üç ayrı binada konuşlanmıştır. Yatakhanelerde yatak, çalışma gurubu ve soyunma dolabından oluşan yaşam üniteleri kullanılmaktadır. Bayan öğrencilerin yatakhane katı erkek öğrencilerden ayrıdır

 
• Odalarda kaç kişi kalıyor?

Ayrı binalardaki odalar farklı olduğu için odalarda 2 ila 6 kişi kalabilmektedir

 
• Yatakhanelerde neler bulunabilir?

Yatakhanede askeri ve sivil malzemeler bir düzen dahilinde dolaplara yerleştirilmektedir. Her öğrenci kendi kişisel bilgisayarını getirebilmektedir. Yatakhane katında 24 saat internet mevcut olup yatakhane kullanım saatlerinde öğrenciler bilgisayarlarını kullanabilmektedirler. Ayrıca walkman, CD çalar ve cep telefonu da getirebilmekte ve yatakhane bölgesinde kullanabilmektedirler.

 
• Yemek olanakları nasıldır?

Hava Harbiyelilerin yemek hizmetleri Öğrenci Alay Komutanlığı tarafından yürütülmektedir. Günde üç öğün verilen zengin mönülü mevsimine uygun yemekler öğrenci istekleri doğrultusunda hazırlanmakta, ayrıca ara öğün besinlerle iaşeleri desteklenmektedir. Öğrenciler yemekhanelerde sınıf esasına göre oturmaktadır. Yemek servisleri öğrenciler tarafından yapılmaktadır.

 
• İntibak eğitiminin amacı nedir?

İntibak eğitiminin amacı Hava Harbiyeli adaylarına; temel askerlik eğitimlerini vermek, bedeni yeterliliklerini ve özgüvenlerini artırmak, liderlik becerilerini kazandırmak, askerlikte nöbet hizmetlerinin önemini öğretmek, bir askerde bulunması gereken savaşçı ruhu aşılamak, askeri disiplin ve birlik ruhu kazandırmak, Harp Okulu süresince kullanacakları G-3 piyade tüfeğini tanıtmaktır.

 
• İntibak eğitiminde ne yapılır?

Adaylar İntibak Eğitimi süresince bedensel, zihinsel ve duygusal olarak büyük bir mücadele içinde olacaklardır. Bu süre içinde adayın vatanına ve milletine bağlılığı her gün test edilecektir. Yine bu süre içinde Hava Harp Okulunu diğer üniversitelerden farklı kılan özellikler daha iyi anlaşılacaktır.

 
• İntibak eğitimi için hazır bulunuşluk nasıl olmalı?

Hava Harp Okuluna alım sınavları içerisinde yer alan Spor Sınavı kısmında adayların intibak dönemi için gerekli hazır bulunuşluk düzeyleri ölçülmektedir. Bu aşamayı geçenlerin intibak dönemi spor faaliyetleri için uygun olduğu değerlendirilir.

 
• İntibak eğitiminden sonra hemen okul başlıyor mu?

İntibak eğitimi bittiği zaman aday öğrenciler aileleri huzurunda yapılan bir törenle yemin ederler ve Hava Harbiyeli olurlar. Aynı gün Eğitim-Öğretim açılış töreni yapılır ve eğitim başlar.

 
• Hava Harp Okulunda fiziki yeterlilik testleri var mı?

Hava Harp Okulunda her yıl beden eğitimi dersi içerisinde sınav yapılmaktadır. Bu sınavlar 2400 m. koşu, şınav, mekik, barfiks ve 240 m. koşu'dur.

 
• Aday öğrenciyken saçlarımız ne kadar kesilecek?

Aday öğrenciyken saçlar okul standartlarında kesilir. Yoğun tempolu bir eğitime tabi olunduğu için kişisel temizlik ve sağlık açısından saçların kısa olması uygun olacaktır.

 
• Aday öğrencilerin intibak eğitiminde boĢ zamanları var mı?

Aday öğrencilerin boş zamanları bulunmakta ama özellikle hafta içi çok azdır. Hafta sonu günün yarısı boş vakit olarak değerlendirilmektedir. Bu boş zamanlarda adaylar dinlenebilmekte, ders çalışabilmekte ve kişisel temizliklerini yapabilmektedirler.

 
• Hava Harp Okuluna uyum problemi yaşarsam yardım alabilir miyim?

Aday öğrencilere ve Hava Harbiyelilere Hava Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanlığı bünyesinde bulunan Erdemli Davranışları Geliştirme Şube Müdürlüğü kadrosundaki uzman psikologlar tarafından psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 
• İntibak eğitiminde ailemle görüşebilir miyim?

Aday öğrencilere intibak eğitimi boyunca zorunlu olmadıkça izin verilmez, ziyaretçi görüşmesi yaptırılmaz, telefon görüşmeleri ilgili filo komutanının izniyle yaptırılır.

 
• Onur yasasına tüm öğrenciler uymak zorunda mıdır?

Evet, uymak zorundadır. Onur yasasına aykırı davranan Hava Harbiyeliler okuldan uzaklaştırılmaya kadar varan cezalar alabilmektedir.

 
• Liderlik programı nasıldır?

Bir bütünlük içinde ele alınan liderlik programı belirli bir gelişim evresi gözlenerek yıllara göre uygulanmaktadır. Birinci sınıf Harp Okulu'nda okula intibak edilen, kuralların, işleyişin öğrenildiği daha çok bilişsel alanda bilgi, kavrama, uygulamanın yapıldığı sınıf olup liderlik uygulamalarına gözlemci olarak katılım söz konusudur. Liderlerini gözlemleyerek ve kendilerine model oluşturarak öğrenmeyi gerçekleştirecekleri dönemdir.

İkinci ve üçüncü sınıfta uygulama alanı geliştirilen proje takip çalışmaları ile Hava Harbiyelilerin grup çalışmalarına yatkınlıkları artırılırken aynı zamanda karar alma, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme gibi bilişsel alanın üst basamaklarında öğrenme gerçekleştirmeleri de sağlanmış olacaktır.

 

 

b. Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu:

Türk Hava Kuvvetleri'nde astsubay olabilmek için liseyi bitirmek ve Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na girmek şarttır. Öğrenim süresi toplam iki yıldır.

Okul bünyesinde verilmekte olan akademik eğitim çerçevesinde; 2012 yılından itibaren uygulamaya konulan 11 programda, ulusal ve uluslararası eşdeğerlikte ön lisans eğitimi verilmektedir. Mesleğinin zorluklarını bilgi gücü ile göğüsleyebilecek, mezuniyet sonrası astsubay ihtisas temel eğitimlerini daha iyi kavrayacak altyapıda ve lisan bilgisiyle donanmış astsubayların yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Akademik eğitimler kadar önem verilen askeri eğitimlerle; başta Atatürkçü düşünce sistemi olmak üzere, asker kişilerde bulunması gereken niteliklerin kazandırılmasını ve liderlik özelliklerinin geliştirilmesini, pratiğe dayalı uygulamalarla sağlanmaktadır. Ayrıca duyuşsal alandaki eğitimlerle; öğrenciler evrensel, ulusal ve kurumsal değerlerle bütünleşerek, “İyi insan, iyi vatandaş ve iyi havacı” olmaları yönünde, kurumu, sınıfı ve ihtisasıyla gurur duyan, aidiyet ve vazife anlayışı yüksek birer asker olarak yetiştirilir. Bunun yanı sıra; öğrenciler askerlik mesleğinin gerektirdiği fiziki yeterliliğe kavuşturulması ile aidiyet duygusu ve takım ruhunun arttırılması da öncelikli hedefler arasındadır.

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu eğitimini takiben, mezuniyet sonrası öğrenciler dünyanın en etkin ve saygın Hava Kuvvetleri’nden birinin saflarında çok önemli görevler icra edeceğinin bilinci ve sorumluluğu içinde ihtisas eğitimi almakta ve takiben Türkiye'nin dört bir köşesine dağılmış hava birliklerinde görev yapmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı saflarına katılırlar.

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU KOMUTANLIĞI'NIN VİZYONU

Türk Hava Kuvvetleri’nin ve Bilgi Çağı’nın ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda; sürekli öğrenen ve bilgiye ulaşmayı bilen iletişim kurabilen, sorun çözen, yaratıcı, bilimsel ve yapıcı düşünen,ve çevre sorunlarına duyarlı, mesleki değerlere ve etiğe önem veren çağdaş insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU KOMUTANLIĞI'NIN MİSYONU

Askerlik anlayışının gerektirdiği hizmet bilincinin ve mesleki değerlerin kazandırıldığı, havacılık ve uzay teknolojileri alanında bilimsel mükemmelliği ölçü alan, liderlik özellikleri gelişmiş, fiziki yeterliliğe sahip sağlam karakter ve üstün kişilik özelliklerine sahip eğitim ve önlisans öğrenimini görmüş muvazzaf hava astsubayı yetiştirmektir.

Ön Lisans Programları:
Bilgisayar Programcılığı:

Bilgisayar Programcılığı Programı; Hava Kuvvetleri Komutanlığında, Bilgisayar işletmeni, programcısı ve muhabere merkezi faaliyetleri ile ilgili ihtisaslarda istihdam edilecek olan Astsubay adaylarına temel oluşturacak düzeyde mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi işlem sistemi temel esaslarını, programlama dillerini, ağ temellerini, grafik animasyon yaratmayı, web sitesi ve veri tabanı yönetmeyi, donanım ve işletim sistemi yapısını öğretmeyi amaç edinmektedir.

Elektronik Haberleşme Teknolojisi:

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın elektronik haberleşme teknolojisi alanında ihtiyaç duyduğu üstün nitelikli, analitik düşünebilen, gelişme ve yeniliklere açık, yaşam boyu öğrenme ilkesini özümsemiş, ulusal değerleri önemseyen, pratik ile desteklenmiş yeterli teorik bilgiye sahip, mesleki etik ve sorumluluk bilincine haiz elektronik ve haberleşme teknikerleri yetiştirmektir.

Elektrik

Elektrik Programı; elektrik mesleğinin bütün alanlarında hizmet verebilecek bilgi ve beceri kabiliyetleriyle donatılmış, teknolojik yeniliklere kendini entegre eden, mesleki gelişime ve sürekli öğrenmeye açık, fonksiyonları planlama, hata bulma, problem çözme ve karar verme özelliklerine sahip, mesleğin etik değerlerini benimsemiş çağdaş havacı elektrik teknikeri astsubaylar yetiştirmektir.

Hava Trafik Kontrol

Hava Trafik Kontrol Programı; Hava Kuvvetleri Komutanlığının ulusal ve küresel görev ihtiyaçlarına bugün ve yarın cevap verebilecek, NATO ve diğer çok uluslu harekat ortamında takım ruhu içerisinde etkinlikle çalışabilme yeteneğine sahip ve müşterek karar verme süreçlerine katılım sağlayabilecek, sorumluluğuna verilmiş hava sahası ve meydanları kullanan Genel Hava Trafiği kapsamında icra edilen uçuşların etkin ve emniyetli idaresi için ICAO (International Civil Aviation and Organization) ve EUROCONTROL (European Organisation For The Safety Of Air Navigation) standartlarını karşılayabilecek, Sivil-asker, asker-asker eş güdüm ve birlikte çalışılabilirlik ortamına hizmet edebilecek seviyede temel bilgiler ile asgari düzeyde uygulamaya dayalı yüksek öğrenim eğitimi vermektedir.

İnşaat Teknolojisi

İnşaat Teknolojisi Programı; Konusunda uluslararası kalite standartlarında eğitim almış, uygulama becerisi yüksek, meslekle ilgili kalite kontrol ve standartlara hakim, mesleğinin etik değerlerini benimsemiş ve bunlara sahip çıkan, hayat boyu öğrenmenin farkında olup teknolojik gelişmeleri yakından takip eden çağdaş ve nitelikli inşaat teknikerleri yetiştirmektedir.

Otomotiv Teknolojisi

Otomotiv Teknolojisi Programı; Motorlu kara taşıtların işletilmesi, tüm sistemlerin arızalarının teşhisini bakım ve onarım işlerini yapma, işlemlerin sonuçlarını raporlama, iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruması ve acil durumlara ilişkin mevzuat ve işyeri kurallarına uygun davranma ile ilgili yeterlikleri kazanmış Otomotiv Elektromekanikerleri yetiştirmektedir.

Uçak Teknolojisi (Mekanik)

Uçak Teknolojileri Programı; Uçak Mekanik ve Uçak Aviyonik dallarında barış ortamında ve harekat şartlarında, Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan uçak, helikopter, insansız hava aracı, mühimmat ve destek teçhizatının bakım ve onarım faaliyetlerini icra edebilecek uluslararası standartlarda temel bilgi ve beceriye sahip, gelişen havacılık ve uzay teknolojisindeki yenilikleri takip ederek kendini sürekli yenileyen ve çalışma ortamına aktarabilen, inisiyatif kullanabilen, sorun çözme yöntemlerini bilen, dost ve müttefik ülkelerle müşterek icra edilen harekat ve görevlerde ortak havacılık dilini kullanabilme yeteneğine sahip, Türk Hava Kuvvetleri’nin ve bilgi çağının ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda bilimsel ve yapıcı düşünen, sürekli öğrenen, bilgiye ulaşmayı bilen, liderlik özellikleri gelişmiş uçak bakım teknikerleri yetiştirmektedir.

Uçak Teknolojisi (Aviyonik)

Uçak Teknolojileri Programı; Uçak Mekanik ve Uçak Aviyonik dallarında barış ortamında ve harekat şartlarında, Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan uçak, helikopter, insansız hava aracı, mühimmat ve destek teçhizatının bakım ve onarım faaliyetlerini icra edebilecek uluslararası standartlarda temel bilgi ve beceriye sahip, gelişen havacılık ve uzay teknolojisindeki yenilikleri takip ederek kendini sürekli yenileyen ve çalışma ortamına aktarabilen, inisiyatif kullanabilen, sorun çözme yöntemlerini bilen, dost ve müttefik ülkelerle müşterek icra edilen harekat ve görevlerde ortak havacılık dilini kullanabilme yeteneğine sahip, Türk Hava Kuvvetleri’nin ve bilgi çağının ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda bilimsel ve yapıcı düşünen, sürekli öğrenen, bilgiye ulaşmayı bilen, liderlik özellikleri gelişmiş uçak bakım teknikerleri yetiştirmektedir.

Güvenlik ve Koruma Programı

Güvenlik ve Koruma Programı, Hava Kuvvetleri bünyesinde piyade sınıfı ile ilgili teknik, taktik, bakım, eğitim, idari ve adlî faaliyetlerin devamlılığını sağlayabilecek ve bu amaçla görevlendirildiği birimlerin sevk ve idaresini etkinlikle yürütebilecek, güvenlik birliklerinin ihtiyaç duyduğu kalifiye güvenlik personelini akademik eğitim ile destekleyerek, küreselleşen dünyanın güvenlik ihtiyacına cevap verebilecek donanıma sahip, güvenlik alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, alanında uygulamak durumunda olduğu kanunları bilen ve özgüvene sahip personel yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı

Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Programı; yönetim faaliyetlerinin etkin olarak yürütülebilmesi için her türlü büro hizmetlerini yürütecek, faaliyetlere ilişkin plan ve program yapacak, insan kaynakları uygulamalarını yürütecek, bilgi erişim, paylaşım ve arşiv faaliyetlerini yürütecek, bunlar için modern donanım ve teknikleri kullanabilecek yetenekte yönetici asistanlarını, planlamacıları, büro elemanı/büro yöneticileri yetiştirmektedir.

Lojistik Programı

Lojistik Programında bugünün ve yarının dünyasında gerçekleştirilen lojistik gelişmeleri takip eden ve lojistik faaliyetleri yorumlayabilen, edindiği bilgileri mezuniyet sonrası görev ortamında uygulayabilen, etkin maliyet planlaması yapabilen, tedarik zinciri fonksiyonlarına hakim, depolama, dağıtım, stok yönetimi konularında yetkin nitelikli ve donanımlı ikmal ve levazım sınıfı astsubay yetiştirilmektedir.

Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na aşağıdaki başvuru koşullarını taşıyan erkek adaylar başvurabilirler.

Başvuru Ve Giriş Koşulları:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Gün ve aya bakılmaksızın Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilmektedir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu için 21 ve daha küçük olmalıdır.

3. Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'nun kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmalıdır.Mezuniyeti belirtilen yıldan daha eski olanların yaptığı başvuru sistem tarafından engellenmektedir.

4. Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

 

a. Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

 

b. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

 

c. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

 

ç. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

 

d. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,

 

 e. Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,

5. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ)'na katılmış ve Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde çağrı taban puanı almış olmak,

6. ÖSYM Başkanlığınca yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ)'na katılacak adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini belirlenen tarihler arasında yapabilmeleri için https://www.personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2.nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

7. Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu için ÖSYM Başkanlığınca Haziran ayında yapılan Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış ve MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde TYT yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak,

8. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

9. Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

10. Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

11. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen ve kılavuzda yer alan boy-kilo sınırları içinde olmak,

12. Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen Giriş Şartlarını taşımak,

13. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

14. Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

15. Harp Okulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

16. İntibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak,

17. Başvuru tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuru işlemini tamamlamış olmak.

18. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu için Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar, hiçbir surette okula yerleştirilmeyecektir.Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'na (Hv.Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

 
• Sınav başvurumu nerelerden yapabilirim?

Adaylar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla http://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

 
• Çifte vatandaşlığı olan bir kişi Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'na başvurabilir mi?

Çifte vatandaşlığı olan bir kişi, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'na başvurabilir, ancak T.C. dışındaki vatandaşlığından vazgeçmesi gerekir.

 
• Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'na bayan adaylar başvurabilir mi?

Bayan adaylar yalnızca Harp Okullarına başvurabilir.

 
• Belirlenen yıl ve öncesinde doğmuş kişiler Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'na başvurabilir mi?

Lise ve dengi okullardan belirlenen yıl ve öncesi doğan adayların Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'na başvurusu sistem tarafından engellenecektir.

 
• Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'na başvurabilmek için hangi lise türlerinden mezun olmak gerekir?

Her lise türünden mezun olan adaylar Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'na başvurabilir.

 
• Tercih işlemlerimizi nereden yapabiliriz?

Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına katılan adaylar Harp Okulu ve Asb. MYO tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresine girerek yapabilirler.

 
• 2’nci Seçim aşamaları kaç gün sürmektedir?

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacak şekilde 2 gün sürecektir.

 

• Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Seçim aşamalarına katılarak bu aşamaların herhangi birinden Elenmek/Ayrılmak diğer Yükseköğretim Kurumlarına başvurmaya engel oluşturur mu?

Adayların Diğer Yükseköğretim Kurumlarına Başvurma Hakları Devam Edecektir.

 
• Milli Savunma Üniversitesi'ne çağrı ve kesin kayıt için Şehit-Gazi Çocuklarına özel bir kontenjan ayrılır mı?

Şehit ve gazi çocuklarının 2’nci seçim aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; Milli Savunma Üniversitesi sınavında belirlenecek “Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının %90’nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır.

Seçim aşamalarında başarılı olan şehit ve gazi çocukları, yerleştirme için Astsubay Meslek Yüksekokulları için YKS TYT’den, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90’ını almış olmak şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın %5’i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5’lik kontenjanın dışında tutulurlar.

 
• Şehit-Gazi Çocukları kapsamına kimler girer?

Şehit-Gazi Çocukları kapsamına yalnızca öz annesi veya babası şehit-gazi olanlar girer.

 
• Kılavuzda belirtilen tarihlerde tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci Seçim Aşamalarına Çağrılırlar mı?

Belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini yapmayan adaylar hiçbir şekilde 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

 
• Adayların ilk tercihleri dışındaki bir tercihlerine yerleşmeleri durumu olabilir mi?

Aday yerleştirme işlemlerinde öncelikle aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı sırası olacaktır. Aday Yerleştirme İşlemlerinin son 5 ( beş ) iş gününe kadar adayların ilk tercihi dikkate alınacaktır. Aday Yerleştirme İşlemlerinin son 5 (beş) iş gününde ise intibak eğitimlerinin planlanan zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO’ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir.

 
• Vücudunda dövme veya yara izi olan kişiler Askeri Öğrenci olabilir mi?

Bu konuda ayrıntılı bilgi için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin tatuaj ve yara izi ileilgili bölümünü inceleyiniz.

 
• Adaylar Fiziki Değerlendirme sonuçlarına itiraz edebilir mi?

Bu aşamada elenen adayın itirazı kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilir. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez.

 
• Adaylar Fiziki Yeterlilik Testi Sonuçlarına itiraz edebilirler mi?

Fiziki Yeterlilik Testi sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilir. Aday ‘0’ puan aldığı her branş için itiraz hakkına sahiptir. Adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletir. (Seçim aşamalarının yapıldığı yer terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz!) Fiziki Yeterlilik Testine itiraz aynı gün içerisinde test bitimine müteakip en fazla 45 dakika sonrasında yapılır. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilir. İtiraz sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. İtiraz komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

 
• Daha önce Askeri Okullardan çıkan/çıkarılan öğrenciler tekrar Milli Savunma Üniversitesi’nde okuyabilir mi?

Milli Savunma Üniversitesi’nde okuyabilmek için askeri okullardan çıkmış/çıkarılmış olmamak gerekmektedir.

 
• Okul disiplin cezaları MSܒde okumaya engel teşkil eder mi?

Giriş koşullarına engel teşkil eden adli cezalar hariç okulda alınan disiplin cezaları MSܒnde okumaya engel teşkil etmez.

 
• Aday Değerlendirme Puanı (ADP) nedir ve ne için kullanılır?

Adaylar ADP’na göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2019-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için)

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

 
• 2’nci Seçim Aşamaları Sonuçlarını nasıl elde edebiliriz?

2’nci Seçim Aşamaları sona erdiğinde sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yoluyla bir duyuru yapılamayacak, belge gönderilmeyecektir.

 
• İntibak eğitimi esnasında öğrencilerin giyecek, yiyecek ve yatacak ihtiyaçları karşılanacak mıdır?

İntibak eğitimi süresince adayların giyecek, yiyecek ve yatacak ihtiyaçları Okul Komutanlıkları tarafından karşılanacaktır.

 

 

c. Sözleşmeli Hava Subay ve Astsubayı:

Hava Harp Okulu ve Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu'ndan ayrı olarak sözleşmeli subay veya astsubay olarak Türk Hava Kuvvetleri'nde görev alabilirsiniz. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın belirlediği fakülte ve yüksek okul mezunları istenen koşulları sağladıkları takdirde hava sınıf okullarına kabul edilirler. Hava sınıf okullarındaki eğitimi başarı ile tamamlayanlar teğmen ve astsubay çavuş rütbesiyle sözleşmeli olarak Türk Hava Kuvvetlerinde göreve başlarlar. Giriş koşulları ve detaylı bilgi için https://www.hvkk.tsk.tr/ linkini tıklayın. Resmi Gazete'nin 27 Nisan 2002 tarih ve 24745 sayılı nüshasında yayınlanan ve muhtelif tarihlerde bazı maddelerinde yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere halen yürürlükte olan  Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği için tıklayın.

 

2. Sivil Havacılık:

Sivil Havacılık Üniversiteleri ve Yüksek Okulları:

Sivil Havacılık Üniversiteleri ve Yüksek Okulları, Türk sivil havacılık sektörünün gelişim hızına paralel olarak artan uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun nitelikte yetiştirilmiş kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur. Üniversite ve yüksek okullarda, bir yıl İngilizce hazırlıktan sonra dört yıllık (toplam beş yıl) eğitim uygulanmaktadır.

Bu okullara girebilmek için liseyi bitirdikten sonra Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) öngörülen puanı alanlardan belirlenen koşulları sağlayanlar; değişik illerde bulunan Sivil Havacılık Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına başvurabilirler.

Giriş koşulları ile ilgili geniş bilgi almak için:

  Türk Hava Kurumu Üniversitesi,
  Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu,
  Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu,
  Erzincan Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu,
Fırat Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu,
Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu,
  Kocaeli Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu,
Konya Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bölümler Yüksek Okulu, Pilotaj Bölümü
Mustafa Kemâl Üniversitesi İskenderun Sivil Havacılık Yüksek Okulu,
Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi,
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaytem Uçuş Eğitim Organizasyonu,

web sitelerinden yararlanabilirsiniz.

 
Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne sıkça sorulan sorular:
Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin statüsü: Devlet Üniversitesi mi? Vakıf Üniversitesi mi?

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, 3 Mart 2011 tarih ve 27863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6114 sayılı Kanunla kurulan bir vakıf üniversitesidir.

Üniversitenize hangi yöntemle öğrenci alınmaktadır?
Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans programlarına:

• Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile,

• Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile,

• Yatay Geçiş ile,

• Yurtdışından Öğrenci Kabulü ile

öğrenci alınmaktadır.

Ek kontenjan ile öğrenci alınıyor mu?

Merkezi yerleştirmede boş kalan, yerleştirilen adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan ve ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandıktan sonra açılan yükseköğretim programlarının kontenjanlarına ÖSYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılmaktadır.

Eğitim dili nedir?

Üniversitede Türkçe lisans programlarında dersler, Türkçe; asgari yüzde otuzluk kısmı İngilizce olan programlarda Türkçe ve İngilizce karma; İngilizce olan programlarda ise senato kararı ve Yükseköğretim Genel Kurulu’nun onayı ile İngilizce olarak verilmektedir.

Üniversitenizin hangi programlarında Hazırlık Sınıfı uygulanmaktadır?

Üniversitenin İşletme Fakültesi, Türkçe İşletme bölümü hariç lisans programlarında İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulanmaktadır

Üniversitenizde bölümler arasında geçiş yapma olanağı var mı?

Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde kurum içinde aynı düzeyde başka bir bölüme/programa geçmesine olanak sağlanır.

Öğretiminiz sırasında öğrencilere staj yapma olanağı verilecek mi?

Öğrencilerin Tümleşik Eğitime başlayabilmeleri için bölümlerinde en az iki yarıyıl eğitim almış olmaları zorunludur. Lisans öğrencilerinin; 4.-5. yarıyıllar arasında ve 6.-7. yarıyıllar arasında olmak üzere 2 adet tümleşik eğitim (staj) uygulaması yapmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli olan Tümleşik Eğitim süresi toplam 40 iş günüdür. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için tümleşik eğitim uygulamalarını başarı ile yerine getirmeleri gerekmektedir.

Üniversitenizin yüksek lisans programları nelerdir?
• Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü
1. Pilotaj
• Fen Bilimleri Enstitüsü
1. Bilişim Teknolojileri
2. Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği
3. Elektrik – Elektronik Mühendisliği
4. Mühendislik Yönetimi
5. Makina ve Uçak Mühendisliği
• Sosyal Bilimler Enstitüsü
1. İşletme
2. Havacılık İşletmeciliği
Üniversitenizin kampüs ve iletişim bilgileri nelerdir?
• Türkkuşu Kampüsü
Türkkuşu Kampüsü 06790 Etimesgut/ANKARA
Telefon: 90 444THKU (8458)
Faks: 90 (312) 342 84 60
• Akköprü Kampüsü
Büyük Sanayi 1. Cad. Elif Sok. No:4 Akköprü/ANKARA
Telefon: 0 (312) 342 84 59
Faks: 0 (312) 384 14 32
• Selçuk Kampüsü
İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu
Atatürk Mah. Kızılay Cad. No:15 Selçuk/İZMİR
Telefon: 0 (232) 892 16 79 – 0 (232) 892 67 18
Faks: 0 (232) 892 21 79
 

Sivil Havacılık Meslek Yüksek Okulları:

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara Havacılık Meslek Yüksek Okulu, Türk Hava Kurumu Üniversitesi İzmir Havacılık Meslek Yüksek Okulu, Muğla Üniversitesi Dalaman Meslek Yüksek Okulu'nda; havaalanları, havayolları ve handling işletmelerinde uçağın ulusal ve uluslararası güvenlik standartları çerçevesinde operasyonel işletimini optimum maliyet ve zaman dilimleri içerisinde gerçekleştirebilecek, gerekli havacılık ve işletme bilgisiyle (Uçak Teknolojisi, Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Kabin Hizmetleri) donanmış nitelikli ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan öğretim programı uygulanmaktadır.

Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler, ÖSYM'nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı olmaları durumunda, tercih ettikleri programlarına uygun bir lisans programına kayıt hakkı tanınmaktadır. Bu programlarda uygulanan intibak ve dört yarıyıllık Lisans tamamlama eğitiminden sonra, lisans diploması almaya hak kazanmaktadırlar.

Giriş koşulları ile ilgili geniş bilgi almak için:

Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve Muğla Üniversitesi Dalaman Meslek Yüksek Okulu web sitelerinden yararlanabilirsiniz.

 

Anadolu Teknik Liseleri:

Bursa, Eskişehir, İstanbul ve Kayseri illerimizde sivil havacılık için uçak elektroniği ile uçak gövde ve motor dallarında teknik personel yetiştiren dört adet Anadolu Teknik Lisesi vardır. Sivil havacılık için öngörülen mesleki bilgi, yetenek ve iş disiplinini almış, sivil havacılığın gereksinim duyduğu uçak teknisyenleri bu okullarda eğitim görmektedir.

Sivil havacılığımız için uçak bakım teknisyeni yetiştiren bu okullar ile ilgili geniş bilgi almak için:

  Bursa Osmangazi Hürriyet Anadolu Teknik Lisesi,
  İstanbul Bağcılar Anadolu Teknik Lisesi,
  Kayseri Melikgazi Merkez Anadolu Teknik Lisesi,

web sitelerinden yararlanabilirsiniz.

 

3. Özel Uçuş (Pilot) Okulları:

Maddi imkânları uygun olanlar özel uçuş (Pilot) okullarına gidebilirler.

 

4. Sportif Havacılık:

Sivil ve askerî havacılık okullarına giremeyenler;

Bulunduğu yerdeki Türk Hava Kurumu Şubesi'ne başvurabilirler.

 

Kaynaklar: Yurtiçi / Sıra No: 39, 40, 41 ve 42